Lietuvių kalbos institutas kviečia į kalbininkui A. Vanagui skirtą parodą

Lapkričio 12 d. 10 val. Vilniuje, Lietuvių kalbos instituto (LKI)  bibliotekoje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) bus atidaryta instituto Vardyno skyriaus paroda skirta kalbininko, prof. habil. dr. Aleksandro Vanago 80-osioms gimimo metinėms pažymėti.

aleksandras-vanagas

Parodos atidaryme bus prisimintas ir pagerbtas garsus mokslininkas, aptarti jo pradėti ir mokslininkų tęsiami darbai, aplankytas jo kapas.

A. Vanagas (1934 – 1995) A. Vanagas 1959 baigęs Vilniaus universitetą, iki mirties dirbo LKI, o  nuo 1990 iki 1995 buvo ir LKI direktorius. Jis buvo žymiausias lietuvių onomastikos specialistas. Jo mokslinių tyrimų akiratis rėpė lietuvių vandenvardžius, vietovardžius, asmenvardžius, taip pat baltų etnogenezės klausimus.

A. Vanagas parašė daugybės mokslinių straipsnių, paskelbė monografijas:
„Lietuvos TSR hidronimų daryba“ (1970 m., kuri 1974 m. buvo įvertinta Lietuvos valstybine premija), „Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas“ (1981), „Lietuvių hidronimų semantika“ (1981). A.Vanagas buvo vienas „Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyno“ (1963) autorių. Su baltarusių kalbininku Mikolajumi Birila parašė VI tarptautiniam slavistų suvažiavimui pranešimą „Lietuviški elementai baltarusių onomastikoje“ (vėliau jis virto knyga „Лiтоўскiя элементы ў беларускай анамастыцы, Мiнск,1968).

A.Vanagas kartu Vitalija Maciejauskiene ir Maryte Razmukaite parengė „Lietuvių pavardžių žodyną“ (1-2,1985-89; šiam veikalui 1993 m. buvo paskirta Lietuvos Respublikos mokslo premija). Parašė populiarias knygas „Mūsų vardai ir pavardės“ (1982), „Lietuvių vandenvardžiai“ (1988), apybraižą „Mūsų pavardės“ (paskelbta leidiniuose: „Žodžiai ir žmonės“, 1974; „Žmonės ir kalba“, 1977; „Kalba ir mintis“, 1980; „Mintis ir ženklas“, 1983). Po mokslininko mirties buvo išleista jo knyga „Lietuvos miestų vardai” (1996). A. Vanagas paskelbė daug onomastikos veikalų recenzijų. Vadovavo daugeliui ekspedicijų, kurių metu surinkta labai daug onomastikos duomenų. Onomastikos klausimais skaitė pranešimus įvairiose tarptautinėse konferencijose.

Lapkričio 20 – 21 d. Lietuvių kalbos institute  bus surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“, skirta žymiausio lietuvių onomasto prof. habil. dr. Aleksandro Vanago 80-osioms gimimo metinėms paminėti.

Atsakyti