Lietuvių kalbos išteklių informãcinė sistema – jau sukurta

2015 m. vasarą visuomenei pristatyta Lietuvių kalbos išteklių informãcinė sistema (LKIIS, interneto adresas http://lkiis.lki.lt), aprėpianti įvairias viešąsias elektronines paslaugas: e. kartotekas, e. mokymus, e. žodynus, duomenų bazes. Sistemą kūrė Lietuvių kalbos institutas kartu su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Vilniaus universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu. Apie LKIIS teikiamas galimybes, jos kūrimą ir perspektyvas pasakoja keletas šios sistemos kūrėjų: LKI direktorė Jolanta Zabarskaitė ir jos pavaduotoja Violeta Meiliūnaitė, LKI Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresnieji mokslo darbuotojai Alma Ragauskaitė, Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė ir Laimutis Bilkis, Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja Rita Miliūnaitė ir jaunesnioji mokslo darbuotoja Anželika Gaidienė, LLTI Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotojos Aelita Kensminienė ir Jūratė Šlekonytė, LEU Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovė Vilma Leonavičienė.
Žurnale „Gimtoji kalba“ (2016, nr. 2) – interviu su Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos (LKIIS) kūrėjais.

Interviu parengė „Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė

LKIIS

kalbos_namai