Skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros MBE rezultatai

Bendrojo ugdymo mokyklose paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino rezultatai.
Šiais metais 14 977 kandidatai rinkosi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Egzamine dalyvavo 13 072 kandidatai.
Mokykliniame brandos egzamine mokiniai galėjo rašyti arba samprotavimo, arba literatūrinį rašinį. Samprotavimo rašinyje reikėjo atskleisti temą remiantis vienu autoriumi iš trijų, nurodytų prie temos, ir kontekstu. Literatūriniame rašinyje reikėjo atskleisti temą analizuojant vieno autoriaus kūrybą. Autorių reikėjo pasirinkti iš trijų, nurodytų prie temos. Kitą autorių, jei jo reikėjo, mokinys rinkosi savo nuožiūra. Prie kiekvienos rašinio temos buvo pateikta po tris klausimus, kurie mokiniui galėjo padėti rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Šiais metais, kaip ir kasmet, minėto egzamino kandidatų darbus vertino savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens skirta vertinimo komisija. Nauja tai, kad į vertinimo komisijos sudėtį rekomenduota neįtraukti mokytojų iš tų mokyklų, kurių kandidatų darbai vertinami tame centre.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 121 punktą, egzamino taškų ir balų atitiktį nustato mokyklinių brandos egzaminų vertinimo komitetas.

Šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą išlaikė 91,5 procentai kandidatų. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 1,85 procentai mokinių.

Taip pat skelbiami ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Šį egzaminą laikė 20 mokinių. Visi mokiniai egzaminą išlaikė.

Šaltinis čia