Lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams

2018 m. gegužės 11-12 d. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje (Partizanų g. 2/7, Visaginas) vyksta lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų mokiniams.

Dienotvarkė tautinių mažumų 2018

Sąlygos

Kūrybinė užduotis

Informacijos šaltinis: https://www.lmnsc.lt/tautiniu_mazumu/