Lietuvos ir Lenkijos lietuviškų mokyklų bendruomenių susitikimas lietuvių etninėse žemėse Seinuose ir Punske

Šių metų spalio 27–28 d. lietuvių etninėse žemėse vyks metodinės dienos „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ Seinų ir Punsko krašto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą, etninės kultūros veiklų ugdymo įstaigose organizatoriams. Jų metu etninės kultūros tyrėjai ir mokslininkai kalbės apie etninės kultūros puoselėjimą bendruomenės tradicijų kontekste, mokytojai praktikai skirtingose amžiaus tarpsnių grupėse dalinsis etninės kultūros ugdymo gerąja patirtimi.

Metodinės dienos skirtos Lietuvos kultūros paveldui populiarinti ir etninės kultūros vertybių bendruomenėje bei šeimoje svarbai stiprinti, Vietos bendruomenių metams paminėti. Renginį inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras.

Renginio programa.
Programa_Seinai-Punskas_2016-10-27-28

Dr. Zita Nauckūnaitė,
Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja,
Meilė Čeponienė,
Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė,
Alė Vilutienė,
Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
upc_violet

Atsakyti