Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga pirmą kartą skelbia vertingiausios verstinės humanitarinės literatūros metų sąrašą!

Gerai, pagaviai parašytos dalykinės literatūros paklausa ir pasiūla didėja visame pasaulyje. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, norėdama padėti skaitytojams susiorientuoti tarp gausybės lietuviškai išleistų knygų, šįmet pirmą kartą atrinko vertingiausią verstinę humanitarinę literatūrą.

Humanitarinės literatūros sąrašas buvo sudarytas pagal šiuos kriterijus:

– humanitarinė literatūra (aktualūs leidiniai ekonomikos, vadybos, psichologijos, filosofijos, pedagogikos, kalbotyros, literatūros mokslo, istorijos ir pan. temomis);
– kultūrinė intelektualinė kūrinio vertė (pagrindinis kriterijus);
– įtaigus stilius;
– pakankamai geras vertimas.

 Knygas vertino LLVS ekspertai:

Elžbieta Banytė, Laurynas Katkus, Audrius Ožalas, Tomas Vaiseta.

2018-ųjų Metų humanitarinių verstinių knygų 25-tukas

 1. Abramović, Marina. Eiti kiaurai sienas. Iš anglų k. vertė Emilija Ferdmanaitė. – Kitos knygos, 2018.
 2. Ackermann, Felix. Labai blogai, arba Liuks: aštuonios pamokos apie Lietuvą. Iš vokiečių k. vertė Nerijus Šepetys. – Lapas, 2018.
 3. Campbell, Joseph. Mitai, kuriais gyvename. Iš anglų k. vertė Laimantas Jonušys. – Tyto alba, 2018.
 4. Conway, Anne. Seniausios ir naujausios filosofijos pradai. Iš lotynų k. vertė Laurynas Adomaitis. – Jonas ir Jokūbas, 2018.
 5. Diamond, Jared. Ginklai, mikrobai ir plienas. Visuomenių likimas. Iš anglų k. vertė Vytautas Grenda. – Kitos knygos, 2018.
 6. Fink, Eugen. Laimės oazė: esė apie žaidimo ontologiją. Iš vokiečių k. vertė Rūta Jonynaitė. – Apostrofa, 2018.
 7. Floridi, Luciano. Ketvirtoji revoliucija: kaip infosfera keičia žmonių tikrovę. Iš anglų k. vertė Diana Urbonė. – Eugrimas, 2018.
 8. Gombrowicz, Witold. Filosofijos kursas per šešias ir ketvirtį valandos. Iš prancūzų k. vertė Greta Štikelytė. – Odilė, 2018.
 9. Harari, Yuva Noah. Homo Deus. Glausta rytojaus istorija. Iš anglų k. vertė Tadas Juras. – Kitos knygos, 2018.
 10. Hermanis, Alvis. Dienoraštis: 2015/2016. Iš latvių k. vertė Audrius Musteikis. – „Krantų“ redakcija, 2018.
 11. Huizinga, Johan. Homo ludens. Mėginimas apibrėžti kultūros žaidiminį elementą. Iš nyderlandų k. vertė Antanas Gailius. – Gelmės, 2018.
 12. Kolbert, Elizabeth. Šeštasis išnykimas: ne vien gamtos istorija. Iš anglų k. vertė Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė. – „Baltų lankų“ leidyba, 2018.
 13. Korczak, Janusz. Kaip mylėti vaiką: vaikas šeimoje. Iš lenkų k. vertė Birutė Jonuškaitė. –  Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, 2018.
 14. Le Bon, Gustave. Revoliucijos psichologija. Iš prancūzų k. vertė Nomeda Hofertaitė. – Vaga, 2018.
 15. L. Lehner, Ulrich. Katalikų apšvieta. Pamiršta pasaulinio judėjimo istorija. Iš anglų k. vertė Rima Neverauskytė-Brundzienė. – Vox altera, 2018.
 16. Lightman, Alan. Atsitiktinė visata. Iš anglų k. vertė Irena Jomantienė. – Sofoklis, 2018.
 17. Merleau-Ponty, Maurice. Juslinio suvokimo fenomenologija. Iš prancūzų k. vertė Jūratė Skersytė ir Nijolė Keršytė. – Baltos lankos, 2018.
 18. Mihm, Stephen ir Roubini, Nouriel. Krizių ekonomika. Intensyvus ateities finansų kursas. Iš anglų k. vertė Linas Andronovas ir Aušra Maldeikienė. – Žara, 2018.
 19. Monty, Paul. Vilniaus kelrodis. 1918-ųjų miesto veidas. Iš vokiečių k. vertė Aida Ivinskis. – Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
 20. Pastoureau, Michel. Raudona: spalvos istorija. Iš prancūzų k. vertė Rasa Balčikonytė. – Artseria, 2018.
 21. Pieper, Josef. Apie dorybes. Iš vokiečių k. vertė Giedrė Sodeikienė. – Katalikų pasaulio leidiniai, 2018.
 22. Rudaševskis, Icchokas. Vilniaus geto dienoraštis. Iš jidiš k. vertė Mindaugas Kvietkauskas. – Lietuvos žydų bendruomenė, 2018.
 23. Spengler, Oswald. Vakarų saulėlydis. Iš vokiečių k. vertė Alfonsas Tekorius. – Margi raštai, 2018.
 24. Watts, Alan. Nesaugaus gyvenimo išmintis. Iš anglų k. vertė Laurynas Barkauskas. – Vaga, 2018.
 25. Wittgenstein, Ludwig. Pastabos apie psichologijos filosofiją. Iš vokiečių k. vertė Saulenė Pučiliauskaitė. – Kitos knygos, 2018.

Projekto rėmėja

Informacijos šaltinis: https://www.llvs.lt/turinys/1052