Lietuvos mokykloms – nauji nemokami filmai

Lietuvos kino centras, siekdamas didinti lietuviškų filmų prieinamumą šalies mokykloms, papildė Kino edukacijos ugdymo bazę naujais filmais ir jiems skirtomis metodinėmis medžiagomis.
Lietuvos kino centras palaiko ir remia kino edukacijos plėtros iniciatyvas, koordinuoja ir plėtoja vizualinio raštingumo ugdymo procesus, siekdamas, kad kinas taptų kuo plačiau prieinamas ir kaip laisvalaikio pomėgis, ir kaip saviraiškos bei pasaulio pažinimo priemonė.
Kino edukacija – vizualinio raštingumo, kai lavinami įgūdžiai „skaityti“, kritiškai vertinti ir kurti vaizdinę informaciją, ugdymo dalis. Ypač svarbi vaikų ir jaunimo kino edukacija: vizualinio raštingumo ugdymas skatina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei vaizdinės kultūros supratimą, drauge auga intelektuali kino žiūrovų auditorija.
Kino klubai Lietuvos mokyklose

Pilotinis projektas „Kino klubas“ yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis, kurį vykdo Jungtinės Karalystės kino edukacijos organizacija „Film Literacy Europe”. 2015 m. pilotiniai projektai startavo Ispanijoje, Kipre ir Rumunijoje. Nuo 2016 m. prie tarptautinio projekto prisijungė Lietuva, Latvija ir Gruzija.
Pilotiniame projekte dalyvauja 120 Lietuvos mokyklų iš įvairių rajonų. Jose įsteigtuose kino klubuose kiekvieną savaitę rodomi filmai iš specialiai projektui sudaryto filmų katalogo, o po peržiūrų rengiami filmų aptarimai. Kiekviena mokykla, prisijungusi prie projekto interneto svetainės, gali pasirinkti jai įdomius filmus ir nemokamai rodyti juos moksleiviams.
Pilotinio projekto įgyvendinimą dalinai finansuoja Europos Komisijos MEDIA programa, koordinuoja – Lietuvos kino centras, bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo ministerija.
Šio projekto tikslas – vystyti kino edukaciją Lietuvoje, skiriant daugiau dėmesio vaikams ir jaunimui, didinti europinių filmų prieinamumą, plečiant filmų bazę ir skatinant Lietuvos mokyklas ja naudotis, išbandyti kino klubus kaip kino raštingumo modelį ir jo tinkamumą Lietuvai.
Daugiau apie kino klubus ČIA.


Kino edukacijos ugdymo bazė

Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB) – tai Lietuvos kino centro įgyvendinama tęstinė kino edukacijos programa, kurios prioritetas – nacionalinis kinas. Siekiama skatinti moksleivius žiūrėti gerą kiną, diskutuoti apie jį ir suprasti, o pedagogus – naudotis kinu kaip informacijos šaltiniu, ne tik kaip pagalbine vaizdine priemone.
KEUB pagrindas – trys filmų programos, skirtos trims amžiaus  grupėms. Į kiekvieną filmų programą įtraukti vaidybiniai, dokumentiniai, animaciniai bei trumpametražiai filmai. Kiekvienam į filmų programas įtrauktam filmui parengta metodinė medžiaga.
Į filmų programas įtraukti ir Lietuvos kino korifėjų ir jaunosios kartos kino kūrėjų filmai, sukurti per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį.
Kino edukacijos ugdymo bazė patalpinta Lietuvos kino centro interneto svetainėje. Ji skirta visiems pedagogams, kurie jau naudoja filmus mokymo procese ir kurie norėtų tai daryti. Užsiregistravę ir prisijungę prie bazės mokytojai kartu su savo moksleiviais galės kartu tiesiogiai internetu (on-line) žiūrėti bazėje esančius filmus.
Prisijunkite prie Kino edukacijos ugdymo bazės ČIA.
Filmų programa
Kino edukacijos video seminaras


Jaunojo žiūrovo kino diena

Šiais metais Lietuvos kino centras pirmą kartą prisijungė prie Europos kino akademijos renginio – Europos  jaunimo kino apdovanojimų, kurie organizuojami nuo 2010 m.
12-14 amžiaus vaikai iš 31 Europos šalies buvo pakviesti visą dieną žiūrėti filmus ir tapti žiuri nariais. Po filmų peržiūrų ir balsavimo už jiems labiausiai patikusį filmą, renginio dalyviai tiesioginės transliacijos metu stebėjo visų šalių balsavimo rezultatų skelbimą ir apdovanojimų ceremoniją iš Erfurto (Vokietija).
„Jaunojo žiūrovo kino dienos“ programoje parodyti trys skirtingų žanrų filmai: animacinis režisieriaus Claude Barras filmas „Moliūgėlio gyvenimas“ (Šveicarija, Prancūzija), vaidybinis režisieriaus Fatih Akin filmas „Bėgam iš Berlyno“ (Vokietija) ir dokumentinis režisierės Alice Schmid filmas „Mergaitė Loch Anzėje“ (Šveicarija). Po kiekvieno filmo peržiūros vyko atviros diskusijos filmo temomis, o po visų filmų slapto balsavimo būdu buvo išrinktas labiausiai patikęs filmas. Lietuvos „Jaunojo žiūrovo kino dienos“ dalyvių simpatijos sutapo su daugumos kitų Europos šalių jaunimo žiuri balsais ir vieningai labiausiai patikusiu filmu tiesioginės transliacijos metu iš Erfurto (Vokietija) buvo išrinktas Fatih Akin filmas „Bėgam iš Berlyno“.
Pirmojoje „Jaunojo žiūrovo kino dienoje“ dalyvavo per penkiasdešimt moksleivių iš Vilkijos, Kretingos, Raseinių, Alytaus ir Vilniaus.
Kiekvienos šalies balsavimo rezultatų paskelbimo ir apdovanojimų ceremonijos tiesioginės transliacijos įrašą galima pamatyti čia: https://yaa-efa.eu/#livestream (Lietuvos rezultatai skelbiami nuo 20:22 min.).
Lietuvos moksleiviai sėkmingai debiutavo Europos „Jaunojo žiūrovo kino apdovanojimuose“
Lietuvos moksleiviai dalyvaus Europos jaunimo filmų apdovanojimuose


Audiovizualiniai XX amžiaus archyvai pamokose

Šiuo projektu siekiama ugdyti mokinių gebėjimus pastebėti ir kritiškai analizuoti audiovizualinę propagandą bei jos sukūrimo socialines, politines, kultūrines aplinkybes.
Apjungus skaitmeninių kūrybinių technologijas su archyviniais audiovizualiniais įrašais, mokiniai skatinami  gilintis į istoriją, ugdyti pilietiškumą, tuo pačiu lavinami jų įgūdžius suprasti, interpretuoti ir naudoti judančius vaizdus.
Viena svarbiausių sudėtinių šio edukacinio projekto dalių – suskaitmeninta audiovizualinė archyvinė medžiaga. Atrinktos konkrečios ištraukos naudojamos ne tik peržiūroms, bet ir moksleivių užduotims, kurių metu moksleiviai šią medžiagą gali redaguoti, montuoti, jungti su kitais vaizdais ir garsais.
Audiovizualinė archyvinė medžiaga – XX a. sovietų Lietuvos dokumentinių kino žurnalų „Tarybų Lietuva“ ištraukos – pateikiama kartu su ją analizuojančia metodinėms medžiagomis. Parengtos šešios mokomosios priemonės, kurios skirtos istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, pilietinio ir dorinio ugdymo pamokoms. Edukaciniams užsiėmimams pasirinktos temos tinkamos diskusijoms apie propagandą, skleidžiamą audiovizualinėmis medijomis, sovietų okupaciją ir kitus istorinius XX a. įvykius, socialinę, kultūrinę, ekonominę Lietuvos padėtį sovietmečiu ir dabar.
Šio projekto partneris – Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir www.e-kinas.lt.
Projekto medžiaga prieinama per Kino edukacijos ugdymo bazę. Prisijunkite ČIA.
Projekto programa


Konkursas „Dokumentika mokykloje“

Šiuo projektu siekiama ugdyti moksleivių mąstymo „judančiais vaizdais“ įgūdžius, lavinti jų vizualinę kalbą, supažindinti ir sudominti moksleivius kino dokumentika, skatinti išmokti kūrybiškai panaudoti skaitmenines technologijas.
Konkurso metu LKC kviečia moksleivius kurti trumpus dokumentinius filmus bei dalyvauti kūrybinėse kino dirbtuvėse, kurias veda kino profesionalai. Filmo tema gali tapti viskas, kas nutinka moksleivių gyvenime: įdomūs žmonės (mokykloje ar už jos ribų), tarpusavio santykiai, ypatinga vieta ar įvykis, prisiminimai ir kita. O dirbtuvių metu moksleiviams suteikiama galimybė patiems patirti kaip žingsnis po žingsnio gimsta filmas, susipažinti su kino gamyba, naudoti tikrą kino techniką.
Daugiau informacijos ČIA.


Konkursas „Jaunasis kino kritikas“

Šiuo projektu siekiama skatinti moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.
Konkurso metu LKC kviečia moksleivius rašyti filmų recenzijas. Filmą, apie kurį norėtų parašyti recenziją, moksleiviai gali pasirinkti iš LKC pasiūlytų programų ir platformų. Tai gali būti ir filmas, kurį moksleivis matė kino teatre per pastaruosius metus. Konkurse gali dalyvauti visi vyresniųjų klasių Lietuvos moksleiviai.
Daugiau informacijos ČIA.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 213 7979, el. p. j.sarnickiene@lkc.lt

LKClogo_LT_inverse