Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko susitikimas su asociacijų atstovais

Gegužės 15 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje įvyko apibendrinamasis susitikimas su mokomųjų dalykų asociacijų, profesinių sąjungų ir tėvų organizacijų atstovais. Jame aptarti asociacijoms rūpimi klausimai apie išorinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą šiais metais ir tolesnes jo perspektyvas.

Šis susitikimas apibendrino Nacionalinio egzaminų centro šių metų sausio–balandžio mėn. organizuotus susitikimus su asociacijų atstovais, per kuriuos buvo aptarti svarbūs pasiekimų patikrinimo klausimai ir vertinimo aktualijos. Nacionalinis egzaminų centras dėkojo asociacijų atstovams už bendradarbiavimą, taip pat pagalbą šį pavasarį telkiant valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojus, organizuojant elektroninius mokinių testavimus. Sutarta, kad dar šį mėnesį bus organizuojamas atskiras susitikimas, skirtas svarstyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo modelio ir jo statuso kaitą.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/928/