Lietuvos valdovų rūmuose apdovanoti Metų mokytojai

Kovo 7 d. 15 val. Lietuvos valdovų rūmuose (Katedros a. 4, Vilnius) Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė įteiks premijas penkiems Metų mokytojams.

Nuoširdžiausiai sveikiname Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Augutę Liutkevičienę.

„Nuoširdžiai sveikinu išrinktas mokytojas – visos puikios pedagogės, visuomenininkės, įvertintos ne vienu garbingu apdovanojimu. Mokytojos dirba inovatyviai, kūrybingai taiko naujoves, kuria savo autorines programas, noriai dalijasi savo patirtimi su kolegomis, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. – Jų atsidavimas darbui ir meilė mokiniams išugdė ne vieną žymų menininką ar jauną mokslininką, jau pasiekusį ir tarptautinio pripažinimo“.

2016 metų mokytojais tapo: Kristina Česlevičienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro lankytojų aptarnavimo profesijos mokytoja metodininkė, Augutė Liutkevičienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Marytė Markevičienė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos mokytoja ekspertė, Regina Mongirdienė, Molėtų gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė, ir Agnė Rickevičienė, Švenčionių rajono Pabradės meno mokyklos choreografijos mokytoja.

Kristina Česlevičienė aktyviai dalyvavo kuriant Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro bazę būsimiems barmenams ir padavėjams. Mokiniai dabar didžiuojasi turėdami puikiai įrengtas mokymo vietas. Jos auklėtiniai – daugelio tarptautinių ir nacionalinių profesinio meistriškumo konkursų dalyviai ir nugalėtojai. Šios mokytojos parengtus specialistus itin vertina darbdaviai. Mokytoja per savo pamokas taiko daug naujovių, veda seminarus, atviras pamokas kitiems mokytojams, praktinius mokymus dirbantiems specialistams. Ji, rengdama bendrus projektus su mokyklomis, aktyviai populiarina profesinį mokymą. K. Česlevičienė yra knygų, vadovėlių autorė ir bendraautorė, parengė pasirenkamojo modulio programą „Barista“, nuotolinio mokymosi metodinę medžiagą, užduotis ir testus sistemoje „Moodle“.

Augutė Liutkevičienė, mokinių mylima pedagogė, yra tapusi ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos Metų mokytoja. 15 metų ji vadovauja šios gimnazijos skaitovų būreliui. Su mokiniais yra parengusi keliolika meninių kompozicijų, kurios pelnė prizines vietas Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursuose. Du kartus jos auklėtiniai tapo konkurso „Euroscola“ nugalėtojai ir atstovavo Lietuvai Strasbūre. Ji konsultuoja kolegas, veda autorinius seminarus mokytojams, ypač daug – rašinio rašymo, tekstų skaitymo metodikos temomis, recenzuoja vadovėlius, rengia metodinę medžiagą. Ji – aktyvi žurnalo „Gimtasis žodis“ autorė, nuo 2003 metų yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertintoja, Valstybinės kalbos mokėjimo testavimo komisijos narė.

Akordeonistas Martynas Levickis, Londono karališkosios muzikos akademijos absolventas, Eglė Bartkevičiūtė, Mstislavo Rostropovičiaus fondo globojama akordeonistė, Tadas Motiečius, vienas talentingiausių jaunųjų akordeonistų, ir daugelis kitų talentingų vaikų ir jaunuolių, pasirinkusių muziko ar pedagogo profesiją, – tai Marytės Markevičienės auklėtiniai. Ne vienas iš jų yra paliudijęs, kad meilę muzikai visam gyvenimui jiems yra uždegusi jų mylima mokytoja. Drauge su mokiniais M. Markevičienė aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, koncertuose. Ji yra kitų mokytojų konsultantė, mokytojų atestacinių komisijų narė, Lietuvos akordeonistų asociacijos Šiaulių krašto pirmininkė. Mokytoja parengė akordeono specialybės ir ansamblio klasės programas, vaizdines priemones, yra parašiusi darbą, skirtą pradedančiajam dirigentui. Taip pat yra parengusi autorinę kvalifikacijos programą. M. Markevičienė yra apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, buvo išrinkta Metų šiauliete, jai suteiktas šio miesto Garbės pilietės vardas.

Per Reginos Mongirdienės biologijos pamokas mokiniai mokosi ne tik iš vadovėlių. Kartais pamokos surengiamos ir debatų forma, mokiniai diskutuoja aštriomis temomis. Jos parengti mokiniai molėtiškiai savo mokslinį darbą apie klimato kaitą yra pristatę Danijoje įvykusioje tarptautinėje konferencijoje. Mokytoja skatina mokinius domėtis mokslo laimėjimais, kasmet organizuoja ekskursijas į mokslines parodas „Erdvėlaivis Žemė“, ragina dalyvauti biosandraugos mokslinėje-tiriamojoje veikloje, biochemijos neakivaizdinėje mokykloje ir kt. Ji yra valstybinio biologijos egzamino vertintoja. Nuo 2016 metų R. Mongirdienė savo iniciatyva pradėjo dalyvauti Getės instituto projekte ir kartu su vokiečių kalbos mokytoja gimnazistams veda pasirenkamąjį modulį „Eksperimentinė biologija ir vokiečių kalbos pagrindai“. Kartu su kolegėmis parengė pasirenkamojo modulio „Žmogus ir jo sveikata“ teminį planą, taip pat vyresnėms klasėms skirtų modulių programas, biologijos mokymo metodinių priemonių, praktikos darbų ciklą. R. Mongirdienė respublikiniame projekte „Geriausi mokiniai renka savo geriausius mokytojus“ buvo išrinkta geriausia mokytoja.

Agnė Rickevičienė dirba pagal savo pasirengtas programas. Mokytoja sugeba sukurti itin patrauklią ugdymo aplinką, mokiniams teikiančią džiaugsmo ir skatinančią domėtis ar pasirinkti studijuoti šokio meną. Mokytojos ugdytiniai yra pasaulio, Baltijos šalių ir Lietuvos šokių čempionatų nugalėtojai, nuolatiniai Pasaulio lietuvių dainų šventės ir Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyviai. Ji pati yra šių švenčių kūrybinių grupių narė, vyriausioji baletmeisterė. A. Rickevičienė veda seminarus šokio mokytojams, taip pat yra pedagogų atestacinės komisijos narė, akredituota šokio pedagogikos studijų praktikos, Lietuvos edukologijos universiteto, taip pat Vilniaus kolegijos studentų mentorė. Už pedagoginę ir visuomeninę veiklą mokytoja A. Rickevičienė apdovanota Kunigaikščio Gedimino II laipsnio nominacija, yra pelniusi Švenčionių rajono Metų mokytojo premiją.

Metų mokytojo premija skiriama už reikšmingiausius pedagogikos srities darbus, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą. Premiją kasmet skiria švietimo ir mokslo ministras. Kandidatus jai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat ministerija. Premijos dydis – 4560 eurų.

Internete, portale Delfi.lt, vyko tiesioginė renginio transliacija.

Logo-SMM