Lituanistai, nepamirškime prenumeratos!

Baigiasi metai. Laikas galvoti apie periodinius leidinius, kurie turi būti ant kiekvieno lituanisto darbo stalo.
Nuoširdžiai kviečiame kitais metais skaityti „Gimtąją kalbą“ ir „Liaudies kultūrą“.
„Gimtąją kalbą“ jau galima užsisakyti ne tik popieriniu, bet ir pdf formatu.
Užsisakyti galima „Lietuvos pašto“ skyriuose arba internetu – https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata
„Liaudies kultūros“ metinės prenumeratos (šešių žurnalo numerių) kaina – tik 12 eurų! O spaudos kioskuose jis bus kiek brangesnis.
„Liaudies kultūrą“ patogiausia užsisakyti internetu: www.prenumeruok.lt