Lituanistinių mokyklų mokytojai galės objektyviau nustatyti mokinių kalbos mokėjimo lygį

Užsienyje veikiančių lituanistinių mokyklų mokytojai, naudodami kalbininkų parengtus testus, galės nustatyti savo mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygį. Tai padės lituanistinių mokyklų mokytojams diferencijuoti mokymą, o mokiniai ir tėvai aiškiai žinos, ką vaikai jau moka, o kur dar reikia pasistengti. Tokia testavimo metodika, pritaikyta specialiai lituanistinėms mokykloms, bus išsamiai pristatyta lapkričio 25–26 d. Vilniuje vyksiančiame Europos lituanistinio švietimo įstaigų lietuvių kalbos testuotojų seminare. Jame dalyvaus ir atlikti testų užduotis mokysis lituanistinių mokyklų mokytojai iš Airijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Norvegijos, Prancūzijos, Rusijos ir Švedijos.

„Apie bendros lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimą diskutavome vasaros pradžioje, kai buvo surengtas ministerijos ir užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų susitikimas. Tada pirmą kartą buvo pristatytas bandomasis lietuvių kalbos mokėjimo lygio įvertinimo testas. Testų modeliai ir užduotys jau buvo išbandytos ir pasiteisino JAV lituanistinėse mokyklose, dabar bus išbandomos ir Europos lituanistinėse mokyklose. Buvome įsipareigoję ne tik sukurti tokius testus, labai palengvinančius lietuvių kalbos mokymą lituanistinėse mokyklose, bet ir organizuoti vertintojų atranką, išmokyti šiuos žmones naudotis testais – dvi dienas vyksiančiame seminare Vilniuje tai bus ir daroma. Dar planuojame įsteigti testavimo centrus, sukurti patikimą ir skaidrią stebėsenos sistemą kokybei užtikrinti. Taip pat bus pakeisti ir atitinkami teisės aktai“, – sako Audronė Pitrėnienė, laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas.

Testai padeda nustatyti lituanistinių mokyklų mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis (A1, A2, B1).

Lietuvių kalbos testavimo sistema pagal Europoje pripažintus kalbų mokymo lygius bus naudinga ir užsieniečiams, kurie Lietuvoje turi išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą ir nusistatyti kalbos mokėjimo lygį (A – pradedančiojo, B – savarankiškojo vartotojo, C – gero vartotojo).

Bendros lietuvių kalbos testavimo sistemos, skirtos užsienio lietuviams ir užsieniečiams, sukūrimą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija. Testus sukūrė Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros mokslininkai.

Sistemai sukurta panaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.

Logo-SMM