LKI Ataskaitinė konferencija

Maloniai kviečiame dalyvauti 2019 m. sausio 28 d. (pirmadienį) Lietuvių kalbos instituto Didžiojoje salėje vyksiančioje Instituto viešoje ataskaitinėje konferencijoje. Tai puiki proga išsamiau susipažinti, kokie darbai Institute atlikti 2018-aisiais.
ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS PROGRAMA

9.00–9.05   Direktorės dr. Albinos Auksoriūtės įžangos žodis

9.05–10.00 Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro ataskaita
(Centro vadovė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė)

10.00–11.00 Bendrinės kalbos tyrimų centro ataskaita
(Centro vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė)

11.00–11.15 Pertrauka

11.15–12.15 Geolingvistikos centro ataskaita
(Centro vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė)

12.15–13.15 Pietų pertrauka

13.15–14.15 Raštijos paveldo tyrimų centro ataskaita
(Centro vadovas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas)

14.15–15.15 Sociolingvistikos centro ataskaita
(Centro vadovė doc. dr. Loreta Vaicekauskienė)

15.15–15.30 Pertrauka

15.30–16.30 Terminologijos centro ataskaita
(Centro vadovė dr. Palmira Zemlevičiūtė)

16.30–17.00 Naujos planavimo tvarkos pristatymas
(Mokslo darbų vertinimo komisijos pirmininkė dr. Rita Miliūnaitė)

17.00–17.30 Ne mokslo padalinių ataskaita
(Skyrių vadovai)

 LKI