LKI ir Lituanistų sambūrio projektas

Lituanistų sambūris kviečia visus lituanistus mokytojus, nepriklausomai nuo to, ar jie yra Sambūrio nariai ar ne, dėstančius 5–12 klasėse, lietuviškose ir nelietuviškose mokyklose, pratęsti gražią mokslininkų ir mokytojų bendradarbiavimo tradiciją ir dalyvauti Lituanistų sambūrio  ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkų projekte „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“.

Birželio 22 dieną Lietuvių kalbos institute vyks įvadinis seminaras, kuriame mokslininkai ir mokytojai aptars leksikos mokymo ir vertinimo problemas ir numatys bendras veiklas.

Pagrindinis mokytojų darbas projekte – paprašyti savo mokinius ir patiems atsakyti į klausimyno klausimus, surinkti iš mokinių darbų vartojamos leksikos pavyzdžius ir juos pateikti mokslininkams. Klausimyną  sudarys ir surinktą medžiagą apibendrins mokslininkai.

Mokytojai gaus pažymas, kad dalyvavo projekte ir kėlė savo kvalifikaciją. Kelionės traukiniu ar autobusu išlaidos ir kavos pertraukos bus apmokėtos iš projektui skirtų lėšų.

Norinčius dalyvauti projekte mokytojus prašom iki birželio 15 d. registruotis adresu lisauskienevida@gmail.com.

 

Tai kartu registracija ir į birželio 22 dienos seminarą Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Užsiregistravusiems mokytojams atsiųsime seminaro darbotvarkę ir kitą informaciją.

Laukiame Jūsų projekte –
Lituanistų sambūrio pirmininkė,
projekto vadovė Vilija Dailidienė

Svetainė www.lituanistika.emokykla.lt  ragina tapti Lituanistų sambūrio nariais. Tereikia apie savo norus parašyti vienu iš šių adresų:
jurga.dzikaite@gmail.com, dainora1@banga.lt

 

Atsakyti