LKI ir LMA organizuoja konferenciją „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“

Š.m. spalio 26-27 dienomis Lietuvių kalbos institutas ir Lietuvos mokslų akademija organizuoja konferenciją „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“. Spalio 26 d. konferencija vyks Lietuvių kalbos institute, spalio 27 d. – Lietuvos mokslų akademijoje. Konferencijos organizatorė –  Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė prof. dr. Grasilda Blažienė.

Daugiau informacijos apie konferenciją, jos dalyvius ir pranešimus rasite programoje.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

 

2015 m. spalio 26 d. (pirmadienį) 9 val.

Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje (P. Vileišio g. 5, Vilnius) vyks apskritojo stalo diskusija

Lietuva mums, mes – Lietuvai

 

PROGRAMA

Diskusijai vadovauja LMA tikroji narė prof. Grasilda BLAŽIENĖ

9:00–10:00 Kazimiero Būgos stipendininkų prisistatymas.

10:00–11:00 Susipažinimas su Lietuvių kalbos instituto moksline veikla ir ištekliais.

11:00–11:30 Kavos pertrauka.

11:30–12:30 Susipažinimas su Lietuvių kalbos instituto moksline veikla ir ištekliais

(tęsinys). Žvilgsnis į Lituanistikos židinį (Valdas KAMINSKAS, LKI).

12:45–13:45 Pietų pertrauka.

14:00–15:00 Išvyka į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą, įsikūrusį Vileišių rūmų ansamblyje (Antakalnio g. 6, Vilnius) (Gytis VAŠKELIS, LLTI).

2015 m. spalio 27 d. (antradienį) 9 val.

Lietuvos mokslų akademijos mažojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija

Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga

 

PROGRAMA

8.30–9.00 Dalyvių registracija

9:00–10:00 Plenarinis posėdis (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja LMA tikroji narė prof. Grasilda BLAŽIENĖ

9:00–9:15 Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvių kalbos instituto atstovų sveikinimo kalbos

9:15–9:30 Danguolė MIKULĖNIENĖ Tarmių kaitos teorija:

diagnostika ir prognostika

9:30–9:45 Linas KONTRIMAS Integruotos kaitos modelis: mentalitetas, kalba ir kitos hipotezės

9:45–10:00 Grasilda BLAŽIENĖ Kalbos lemtis ir likimas

10:00–11:15 Įvadinė sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja dr. Violeta MEILIŪNAITĖ

10:00–10:15 David ŠIMEČEK Lietuvių kalba kaip tautinis mitas (Pamąstymas

apie tai, kokį vaidmenį ir kodėl kalba vaidina lietuvių tapatybėje)

10:15–10:30 Santa JĒRĀNE Kodėl latviai sviestą vadina lietuviu

10:30–10:45 Mindaugas ŠINKŪNAS XVI–XIX a. lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir tyrimo įrankiai Lietuvių kalbos institute

10:45–11:00 Nad’a VAVEROVÁ Baltistika Prahos Karolio universitete

11:00–11:15 Katarína CHLUPÍKOVÁ, Tereza KABELÁČOVÁ,

Markéta ŠKODOVÁ Baltistika Brno Masaryko universitete

11:15–11:30 Kavos pertraukėlė

11:30–12:45 I sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja dr. Jūratė PAJĖDIENĖ

11:30–11:45 Diego ARDOINO Naujo teksto aptikimo procesas: XVI a. posakio pavyzdys baltų kalba

11:45–12:00 Irena DUKAVIČIENĖ Sembos vitingai istorijos šaltiniuose

12:00–12:15 Darius IVOŠKA Baltų vardyno Vokiečių ordino raštuose tyrimų vaidmuo ir problemos XXI a.

12:15–12:30 Dalius JARMALAVIČIUS XVII a. anoniminio vokiečių-lietuvių kalbų žodyno Lexicon Lithuanicum vokiškosios dalies sudurtiniai daiktavardžiai

12:30–12:45 Dalia SVIDERSKIENĖ Dėl vietovardžių motyvacijos tyrimo

(remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais)

11:30–12:30 II sekcija (Posėdžių salė, 210 kab.)

Pirmininkauja doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ

11:30–11:45 Viktorija VARANAUSKAITĖ Architektūra ir naratyvai: XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos intelektualų indėlis

11:45–12:00 Asta MITKEVIČIENĖ Lietuvių eilėdaros terminai 1918–1940 m.

12:00–12:15 Salomėja BANDORIŪTĖ Aktyvus komiko publikos vaidmuo komunikacijoje

12:15–12:30 Magdalena PASKEVIČIENĖ Vytautės Žilinskaitės kūrybos adresatas

12:30–12:45 Gabrielė JASIŪNIENĖ (Abromavičiūtė) Kultūrinė atmintis miestelių heraldikoje: Šiaulių regiono (Šiaulių apskrities) atvejis

12:45–14:00 Pietų pertrauka

14:00–15:00 III sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja prof. dr. Vytautas KARDELIS

14:00–14:15 Katarína CHLUPÍKOVÁ Skirtumai tarp lietuvių ir slovakų aktualiosios sakinio skaidos

14:15–14:30 Adriano CERRI Apie tariamąjį nežymimąjį artikelį latvių kalboje

14:30–14:45 Indrė MAKAUSKAITĖ Lietuvių kalbos laiko adverbialai: vieta laiko raiškos priemonių sistemoje ir tyrimų apžvalga

14:45–15:00 Silvia PICCINI Split Intransitivity in Lithuanian: The case of the “Transimpersonal constructions

15:00–15:15 Olga FOJTIKOVÁ Lauryno Benedikto Nudožeriškio gramatikos įtaka Danieliaus Kleino Lietuvių kalbos gramatikai

14:00–15:00 IV sekcija (Posėdžių salė, 210 kab.)

Pirmininkauja dr. Asta VAŠKELIENĖ

14:00–14:15 Markéta ŠKODOVÁ Lietuvių dramaturgija Čekijoje

14:15–14:30 Tatjana STEPANOVA Pagrindinės nacionalinės vertybės didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“

14:30–14:45 Kristiāna TĪLIKA Marius Ivaškevičius Latvijos kultūros erdvėje.

Savo ir svetimo opozicija Mariaus Ivaškevičiaus kūryboje

14:45–15:00 Saulius VASILIAUSKAS Jaunųjų rašytojų debiutavimo ir dalyvavimo lietuvių literatūros lauke 2008–2014 m. strategijos

15:15–15:30 Kavos pertraukėlė

15:30–17:00 V sekcija (Mažoji konferencijų salė)

Pirmininkauja dr. Adriano CERRI

15:30–15:45 Jurgita JAROSLAVIENĖ Giminingų kalbų garsyno tyrimo ypatumai

15:45–16:00 Daiva KARDELYTĖ-GRINEVIČIENĖ Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantika rytų aukštaičių vilniškių patarmėje

16:00–16:15 Agnė ČEPAITIENĖ Rytų aukštaičių panevėžiškių

socialinių tinklų tyrimas

16:15–16:30 Rasa KURKAUSKIENĖ Vabalninko punktas: uteniškiams ar panevėžiškiams? Naujos įžvalgos

16:30–16:45 Lāsma NIKOLAISONE Lietuvių kalba: šaltinio vanduo mano sielai

15:30–17:00 VI sekcija (Posėdžių salė, 210 kab.)

Pirmininkauja dr. Aurelija GRITĖNIENĖ

15:30–15:45 Anželika GAIDIENĖ Semantiniai gėrimo veiksmažodžių požymiai: kokie jie?

15:45–16:00 Tereza KABELÁČOVÁ Bibliografija: Diplominiai darbai,

susiję su Baltijos šalių tematika Čekijoje (1917–2014)

16:00–16:15 Vitalija KARACIEJŪTĖ Daiktavardžio morfologinio proceso variantiškumas

16:15–16:30 Anželika SMETONIENĖ Slavizmai veiksmažodžiai

ir jų variantai hibridai

16:30–16:45 Jevgenija ADAMOVÁ Šiuolaikinio žodyno rašymas, mano patirtis

17:00 Konferencijos uždarymas

17:30 Vakaronė

 

Pastaba: Pranešimų vertimas į anglų kalbą nepateikiamas, nes visi konferencijos dalyviai puikiai supranta lietuviškai.

Konferencijos organizatorė:

Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė prof. Grasilda BLAŽIENĖ
(Lietuvių kalbos institutas / Lietuvos mokslų akademija)

Talkina:

Veronika ADAMONYTĖ (Lietuvių kalbos institutas)
Aurika BAGDONAVIČIENĖ (Lietuvos mokslų akademija)
Dalia SVIDERSKIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)
Daiva ŽEMGULIENĖ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija)

Konferencijos mokslinis komitetas:

Dr. Violeta MEILIŪNAITĖ (pirmininkė, Lietuvių kalbos institutas)
Dr. Adriano CERRI (Pizos universitetas)
Dr. Aurelija GRITĖNIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)
Dr. Jurgita JAROSLAVIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)
Dr. Gintarė JUDŽENTYTĖ (Vilniaus universitetas)
Dr. Vitalija KARACIEJŪTĖ (Lietuvos edukologijos universitetas)
Doc. dr. Aušra MARTIŠIŪTĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Dr. Jūratė PAJĖDIENĖ (Lietuvių kalbos institutas)
Doc. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ (Lietuvos istorijos institutas)

Šaltinis čia