LKI ir LS projekto dalyviams skirta informacija

2015 m. birželio 22 d. Lietuvių kalbos institute vyko seminaras mokytojams lituanistams apie dabartinės lietuvių kalbos leksikos mokymo problemas. Seminarą rengė asociacija „Lituanistų sambūris“, bendradarbiaudamas su Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro Mokyklinės lituanistikos grupe pagal projektą „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“.

Pradedama skelbti Lietuvių kalbos institute vykusio seminaro mokytojams lituanistams reikalinga informacija.

Rudens darbų planai

Rugpjūčio pabaigoje pateiksime rugsėjo darbų gaires ir nuorodas į klausimynus mokytojams ir mokiniams.

Šaltinis čia

Seminaro medžiaga:
V.Lisauskienė-Leksika PU programoje
J.Petrauskaitė. Leksika
A.Lesauskienė- Leksika.Tautinių mažumų mokyklos
D.Nefienė. Leksika
Mokytojų pasiūlymai-apibendrinimas
Grupes darbas

 

Atsakyti