LKI kviečia dalyvauti nacionaliniame konkurse MANO ŽODYNAS 2016

Nė nesusimąstydamas kiekvienas žmogus gyvena savitų žodžių planetoje, tačiau užrayti to gali ir nesugalvoti. Autentiškas žodynas – žmogaus, bendruomenės, gyvenvietės, profesijos ar pan. – didelė vertybė. Norėdami sukurti sąlygas šiai vertybei įgyti apčiuopiamą pavidalą, Lietuvių kalbos institutas (LKI) ir jame veikiantis interaktyvus lietuvių kalbos muziejus Lituanistikos židinys kas antrus metus organizuoja nacionalinį konkursą – MANO ŽODYNAS.

Rašyti žodyną – jau tradicija

Tampa tradicija organizuojant šį konkursą nukreipti žvilgsnį į kurią nors Lietuvos vietą ir asmenybę. 2012 m. konkursas buvo skirtas pirmojo lietuvių kalbos žodyno sudarytojui Konstantinui Sirvydui ir rengtas drauge su Anykščių savivaldybe. 2014 m. MANO ŽODYNAS organizuotas su Zarasų rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Tais metais konkursas buvo skirtas Kazimiero Būgos (1879–1924) Lietuvių kalbos žodyno pirmojo sąsiuvinio 90-mečiui paminėti. Nuo šio sąsiuvinio prasidėjo didysis „Lietuvių kalbos žodynas“.

Pamiršti žodynininkai

Šiemet konkursas siekia atgaivinti užmirštų žodynininkų atminimą. MANO ŽODYNAS 2016 leis prisiminti tokius ne iki galo žmonių sąmonėje ryškius žodžių rinkėjus, kaip Chackelis Lemchenas, Matas Slančiauskas, Jurgis Šlapelis ir kiti. Kalbininkas, pedagogas, kultūros veikėjas J. Šlapelis atsidavęs rengė ir leido žodynus okupuotame Vilniuje, rinko ir į korteles kruopščiai surašė dešimtis tūkstančių žodžius iš įvairių Lietuvos vietovių.

Tautosakininkas, knygnešys M. Slančiauskas 1903 m. išleido žodynėlį, kuriame buvo surašyti keli šimtai žymių vardų ir tarptautinių žodžių su lietuviškais atitikmenimis, jis kalbotyrai nusipelnė ir surinkęs gausą Žagarės tarminės leksikos pavyzdžių. Žagarėje kaip kalbininkas brendęs Ch. Lemchenas paliko lietuvių kalbotyroje įsimintiną pėdsaką parengęs darbą Lietuvių kalbos įtaka Lietuvos žydų tarmei, taip pat 1949 m. ir 1955 m. pasirodė jo parengtas Rusų–lietuvių kalbų žodynas. Būtent dvi pastarosios asmenybės pasufleravo konkurso geografiją šiemet kelti į šiaurės Lietuvą – Joniškio rajono savivaldybę, o konkrečiai – Žagarę. Ten vyks konkurso nugalėtojų apdovanojimai 2016 m. gruodžio 1–2 dienomis. Prizus geriausių žodynų autoriams steigia UAB „Biuro pasaulis“ ir LKI leidykla.

Kiekvienas gali pabūti leksikografu

Savo žodyną konkursui sukurti gali kiekvienas norintis. Rezultatai bus grupuojami pagal tris amžiaus grupes: 5–8 klasių moksleiviai, 9–12 klasių moksleiviai ir suaugusieji. Kalbos žodynus galima kurti įvairius: bendrinės kalbos, tarminius (bendruosius arba teminių grupių: augalų, grybų, žuvų, vardų, amatų, drabužių, valgių, įrankių ir kitų pavadinimų), specialiuosius (žargono, klaidų, skolinių, naujažodžių, rašytojų kalbos, sinonimų, frazeologijos, vietovardžių, vandenvardžių, pravardžių), istorinius ir kitokius (pvz., kanceliarinių priemonių pavadinimų žodynas, kompiuterijos terminų žodynas, žemės ūkio padargų pavadinimų žodynas ir pan.).

Kurdami žodyną, parašykite trumpą įvadą. Nurodykite, kokio tipo žodyną sukūrėte, kiek žodžių sudaro žodyną, iš kur jie, kuriais metais rinkti. Kiekvieną žodyno žodį paryškinkite ir pateikite naujoje eilutėje. Prie žodžio nurodykite jo reikšmę. Jei žodis turi ne vieną reikšmę, jas numeruokite arabiškais skaitmenimis. Po žodžio aiškinimo, jeigu yra, kursyvu pateikite vartojimo pavyzdžių. Būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę, konsultavusio mokytojo (ar kito asmens) pavardę, amžių, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną darbą. Konkursas vyksta iki 2016 m. lapkričio 14 d. Visi konkurso dalyviai siunčia savo darbus paštu arba pristato adresu Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinys, konkursui „Mano žodynas“, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva.

Visa aktuali informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama tinklalapyje www.lki.lt ir feisbuko paskyroje Lituanistikos židinys. Kilus klausimams, rašykite paštu manozodynas@gmail.com.