Los Andžele atidengtas milžiniškas Mykolo Biržiškos portretas iš 1500 raidžių

Los Andžele atidengtas M. Biržiškos portretasLos Andžele atidengtas M. Biržiškos portretas / T. Skaringos / „Vakarų vėjai“ nuotr.

Šeštadienį, prasidėjus vienam didžiausių JAV lietuvių bendruomenės renginių – jau 33-ią kartą vykstančioms Los Andželo lietuvių dienoms – atidengta menininkės Jolitos Vaitkutės kurta instaliacija, vaizduojanti Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro, švietėjo ir kultūros veikėjo Mykolo Biržiškos atminimą.

Milžiniškas portretas puoš lietuviams ypatingą Los Andželo vietą.

Lietuvos generalinio konsulato Los Andžele kvietimu atvykusi J. Vaitkutė ir prodiuseris Silvestras Dikčius rašytinių darbų gausa garsėjančio signataro portretą sukūrė būtent iš raidžių. Dalį jų surinko Los Andželo lietuvių bendruomenė, kita dalis – lazeriu specialiai išpjautos Nepriklausomybės akto įkvėptu „Signato“ šriftu ir į Los Andželą šiam projektui atgabentos iš Lietuvos.

Dviejų metrų pločio ir trijų metrų ilgio M. Biržiškos portretui panaudota virš 1500 lietuviškos abėcėlės raidžių.

„Mykolas Biržiška buvo rašto ir knygų žmogus, todėl norėjosi jo atminimą įamžinti būtent taip. Portrete suklijuotos lietuviškos abėcėlės raidės, o pats kūrinys bus matomas ir prieinamas visiems, norintiems jį pamatyti. Manau, tai simboliška, nes signataras Los Andžele praleido paskutinį savo gyvenimo dešimtmetį ir čia paliko nemažą indėlį puoselėjant lietuvybę, toliau siekiant mūsų šalies nepriklausomybės. Todėl džiaugiamės, kad mūsų darbas taps ne tik paminklu lietuvybei, bet ir švies apie čia daug nuveikusią asmenybę“, – sakė instaliaciją Los Andžele kūrusi J. Vaitkutė.

Portretas puoš ypatingą signatarui ir Los Andželo lietuviams erdvę – ilgiausiai be pertraukų JAV gyvuojančios Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos sieną, esančią „mažąja Lietuva“ vadinamoje Šv. Kazimiero parapijoje. Būtent šios mokyklos mokiniams M. Biržiška dėstė Lietuvos istoriją.

„Tikimės, kad šis modernus portretas įkvėps visus šioje Los Andžele esančioje lietuvybės saloje besilankančius lietuvius susitelkti, sekti signataro M. Biržiškos pavyzdžiu ir tęsti jo pradėtus darbus Lietuvos labui, o mokinius kiekvieną šeštadienį kvies noriai žengti pro mokyklos vartus, mokytis lietuvių kalbos, istorijos ir papročių“, – teigė laikinai generalinio konsulo Los Andžele pareigas atliekanti Agnė Gurevičienė.

M. Biržiška buvo ypatingai svarbus ir gerbiamas Los Andželo lietuvių bendruomenės narys. 1949 m. į JAV signataras su šeima atvyko iš Vokietijos, į kurią buvo pasitraukęs bėgdamas nuo sovietų represijų ir karo.

Los Andžele M. Biržiška aktyviai dalyvavo vietinės lietuvių bendruomenės veikloje, būrė intelektualus, toliau veikė siekdamas Lietuvos nepriklausomybės, atsidavė rašymui bei skyrė daug laiko bendravimui su jaunimu ir jo švietimui.

Signataras 1962 m. buvo palaidotas Los Andžele, tačiau 2018 m. minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį signataro palaikai pergabenti į Vilniaus Rasų kapines.

Informacijos šaltinis: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1104084/los-andzele-atidengtas-milziniskas-mykolo-birziskos-portretas-is-1500-raidziu