M. Mikalajūnas. Aldona Vaitiekūnienė – ištikimoji Vaižganto ginklanešė

Profesorė A. Vaitiekūnienė ir jos diplomantai N. Veiverytė, M. Mikalajūnas, V. Kazlauskaitė (1989 m.).
V. Ylevičiaus nuotrauka

Pažvelgus į lietuvių literatūros tyrinėjimų lauką, nesunku pastebėti, kad kai kurių literatūrologų vardai tiesiog suaugę su pasirinktų tyrinėti rašytojų vardais. Neabejotinai šalia Maironio pirmiausiai iškyla Vanda Zaborskaitė, šalia Balio Sruogos – Algis Samulionis, šalia Antano Baranausko – Regina Mikšytė, šalia Vinco Krėvės – Albertas Zalatorius, na, o šalia Vaižganto – Aldona Vaitiekūnienė. Šiuos literatūrologus galima vadinti ištikimaisiais rašytojų ginklanešiais, kruopščiai rinkusiais medžiagą, paskelbusiais daug straipsnių ir parašiusiais monografijas, skaičiusiais pranešimus per tų rašytojų minėjimus.

Dėsningas sutapimas: šie metai pavadinti Vaižganto metais, siekiant pagerbti iškilaus visuomenės veikėjo, rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 150-ųjų gimimo metinių sukaktį, ir būtent šiais metais balandžio 24 dieną savo jubiliejinį 90-ąjį gimtadienį būtų šventusi profesorė Aldona Vaitiekūnienė, dalį savo gyvenimo paskyrusi Vaižganto asmenybės ir kūrybos tyrimui ir sklaidai.

Daugiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-09-19-a-vaitiekuniene-istikimoji-vaizganto-ginklanese/177396