Metodinė medžiaga kalbų mokytojams

Dabartinių Europos kalbų centras (DEKC) parengė metodinę medžiagą, skirtą kalbų mokytojams. Medžiaga parengta remiantis programa „Kalbinis ugdymas – inkliuzinio, daugiakalbio ir tarpkultūrinio švietimo link“, kurią DEKC įgyvendino 2012–2015 metais.

Įgyvendinant programą buvo parengta daug įvairios medžiagos: praktinių įrankių ir rekomendacijų, integruojančių įvairius kalbų mokymo ir vertinimo aspektus. DEKC skiria dėmesio visoms kalboms: gimtosioms, tautinių mažumų ir migrantų, užsienio.

DEKC yra Europos Tarybos įsteigtas centras, kurio misija padėti šalims įgyvendinti Europos kalbų politiką, skatinti kalbų mokymo naujoves ir jų naudojimą, sudaryti galimybes kalbų specialistams dalytis gerąja patirtimi ir bendradarbiauti.

DEKC interneto svetainėje http://www.ecml.at/ gausu naudingos informacijos kalbų mokytojams, dėstytojams, vertintojams ir programų rengėjams, tėvams ir mokiniams.

Su metodine medžiaga galima susipažinti ministerijos interneto svetainės skiltyje „Pedagogams“

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/naujienos/metodine-medziaga-kalbu-mokytojams.

Logo-SMM