Metodinė priemonė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams.

„Skaitome suprasdami“ – tai metodinė priemonė, kuria siekiama formuoti pagrindinio ugdymo koncentro mokinių įvairiapusį lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos, kaip Lietuvos kultūros dalies, ir Europos literatūros ištakų – Antikos, Viduramžių – išmanymą.

Teksto suvokimo užduotys sudarytos atsižvelgiant į Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos reikalavimus, sugrupuotos pagal temas ir yra skirtos įvairių literatūros kūrinių, negrožinių tekstų suvokimo, interpretavimo, lyginimo, vertinimo gebėjimams ugdyti. Užduotys 5–6 ir 7–8 klasių mokiniams parengtos pagal dainuojamąją ir pasakojamąją tautosaką, skirtingo stiliaus smulkiosios ir stambiosios prozos kūrinius, dramos kūrinius, klasikinę ir moderniąją poeziją ir skirtingų laikotarpių ir žanrų negrožinio teksto pavyzdžius. Užduotys 9–10 klasių mokiniams – pagal lietuvių mitologijos tekstus, Antikos, Viduramžių epochų ir šiuolaikinės literatūros kūrinius bei negrožinius tekstus: publicistiką, esė, kalbų, kultūros ir literatūros tiriamuosius tekstus. Prie užduočių yra pateikiama šaltinio nuorodos, sudėtingesnių sąvokų žodynėlis. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, kai kurias užduotis galima skaidyti: skirti vieno teksto suvokimo užduotį arba dviejų ir daugiau tekstų.

Autoriai – mokslininkai Ieva Krivickaitė, Mindaugas Kvietkauskas, Modesta Liugaitė-Černiauskienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Živilė Nedzinskaitė, Jurga Sadauskienė ir ne vienus metus mokykloje dirbančios lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Reda Kaupinienė ir Aldona Kruševičiūtė – tikisi, kad mokytojai lanksčiai ir kūrybingai pasinaudos metodine priemone, kuri padės ugdyti sąmoningus skaitytojus, giliau suvokiančius literatūros kūrinius ir negrožinius tekstus, taip pat formuos mokinių kultūrinio konteksto pažinimą ir vertybines nuostatas.

Metodinė priemonė „Skaitome suprasdami“ viešai prieinama.

Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“, prie kiekvieno užduočių komplekto, rasite ir metodines rekomendacijas. Meilė Čeponienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

upc_violet