Metų paskaita lituanistams

2017 m. gruodžio 28 d. Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje vyko tradicine tapusi Metų paskaita – lituanistui, skirta ne tik užbaigti 2017-uosius metus, bet kartu pasidžiaugti prasmingais darbais, pasiektais laimėjimais ir pasisemti idėjų.

Į šventinį renginį atvyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Ugdymo plėtotės centro atstovai, Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų dėstytojai, Lietuvos ir užsienio mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, išugdę lietuvių kalbos ir literatūros bei valstybinės kalbos olimpiadų prizininkus, jaunųjų filologų, tarptautinio epistolinio rašinio ir meninio skaitymo konkursų laimėtojus, rengę šalies lituanistų konferencijas ir forumus, dalijęsi metodine patirtimi nacionaliniu lygmeniu.

Susirinkusius pasveikino ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus  vyriausioji specialistė Ona Čepulėnienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanė prof. dr. Meilutė Ramonienė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

Metų paskaitą „Lietuvių avangardas: valia ir vėjas“ skaitė literatūrologas, kritikas, poetas, humanitarinių mokslų daktaras Mindaugas Kvietkauskas.

Renginio metu pasidžiaugta prasmingomis veiklomis, naujai atrastomis erdvėmis, konkursų ir renginių gausa dovanojant patirtį ir pažinimo džiaugsmą jauniems žmonėms. Ugdymo plėtotės centro Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja doc. dr. Zita Nauckūnaitė padėkojo akademinei bendruomenei, lietuvių kalbos mokytojams už nuveiktus darbus lietuvių kalbai ir literatūrai puoselėti. Lietuvos ir užsienio mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams įteiktos padėkos, išsakyti nuoširdūs linkėjimai.

Renginys baigtas įspūdinga dainuojamosios poezijos valanda su aktorium, TV laidų personažų kūrėju, bardu Giedriumi Arbačiausku.