Minime Juozo Apučio 80-ąsias gimimo metines

Juozas Aputis (1936 – 2010) – žymiausias Lietuvos XX a. antrosios pusės moderniosios psichologinės novelės ir apysakos kūrėjas. 1960 m. VU baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, nuo 1959 m. dirbo „Literatūros ir meno“, „Girių“, „Pergalės“, „Metų“ redakcijose. 1991–1994 m. buvo vyriausiasis „Metų“ redaktorius, nuo 1990 metų yra Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys. Pirmosios J. Apučio novelių knygos – „Žydi bičių duona“ (1963) ir „Rugsėjo paukščiai“ (1967) – ženklino permainas lietuviškoje prozoje – perėjimą nuo epinio objektyvaus vaizdavimo, kurio reikalavo socialistinio realizmo teorija, prie lyrinio ir poetiško pasakojimo. Vėlesniuose autoriaus kūriniuose – „Horizonte bėga šernai“ (1970) ir „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais“ – išryškėjo visuomeninė ir tautinė Apučio kūrybos prasmė, jos orientavimasi į gilesnius būties klausimus.
J. Apučio novelė lietuvių literatūroje reikšminga ne dėl kūrybinių ieškojimų ar modernizmo bandymų, jos meninio savitumo esmė – aiški autoriaus dorovinė pozicija, etinis žmogaus vertinimas, humanistinio dvasingumo įtaiga. „Autorius sugeba į daug ką pažiūrėti Kito žmogaus akimis, įlįsti į svetimą kailį, stengiasi suvokti, kaip ir kodėl tas jaučia ir mąsto. Čia senokai literatūros išsižadėta realizmo stiprybė – atsitolinti nuo savo egocentrizmo“ (Jūratė Sprindytė).

Apie Juozą Aputį ir jo tekstus:
Juozo Apučio bibliografija
Juozas Aputis. Žvelgiu į pasaulį pro prapūstą langą (interviu, 2008)
Novelė – tai varpų skambėjimas. Su Nacionalinės premijos laureatu Juozu Apučiu kalbasi Elena Žukauskaitė (2006)
Jūratė Sprindytė. Ak, Aputi! Kelios tezės ir vienas linkėjimas (2006)
Renata Šerelytė. Klausimai idealistui (Juozas Aputis. Maži atsakymai į didelius klausimus, 2006)
Henrikas A. Čigriejus. Petro Cvirkos premija – Juozui Apučiui (2005)
Svarbiausia – pajautos… Juozą Aputį šnekina Violeta Šoblinskaitė (2005)
Petras Bražėnas. Netikėtos atverstinės, rūstūs atminai (Juozas Aputis. Vieškelyje džipai, 2005)
Marius Burokas. Pasiilgusiems klasikinio teksto (Juozas Aputis. Vieškelyje džipai, 2005)
Jūratė Sprindytė. Genties pirštas (Juozas Aputis. Vieškelyje džipai, 2005)
Elena Žukauskaitė. Po praeitį – moderniais džipo ratais (Juozas Aputis. Vieškelyje džipai, 2005)
Juozo Apučio tekstai:
Juozas Aputis. HORIZONTE BĖGA ŠERNAI (Horizonte bėga šernai, 1970)

Juozas Aputis. NESMAGU, KAD LIEKAT VIENAS (Keleivio novelės, 1985)
Juozas Aputis. ŽALIAS LAIKO VINGIS (Sugrįžimas vakarėjančiais laukais, 1977
Daugiau čia:
Tekstai

Apie Juozą Aputį:
LRT. Kūrybos metas. Žalias laiko vingis. Rašytojas J. Aputis
Virtuali LNB paroda. Juozas Aputis: Novelė yra varpų skambėjimasVirtuali LNB paroda, skirta Juozo Apučio 80-osioms gimimo metinėms.
Juozas Aputis. Švytinčio krūmo beieškant