Minime Vinco Kudirkos 160-ąsias gimimo metines

Vincas Kudirka (1858–1899) – prozininkas, poetas, publicistas, vertėjas, kritikas. Vienas tautinio sąjūdžio ideologų, formavęs lietuvių visuomenę pagal europietiškojo demokratizmo principus ir įtvirtinęs socialinio kriticizmo tradiciją lietuvių literatūroje. Lietuvos himno autorius.

Marijus Šidlauskas. Vinco Kudirkos poezijos socialumas

Virginija Skučaitė. V. Kudirka – spalvinga asmenybė, atrakinusi Lietuvos širdį

Aldona Vaitiekūnienė. Vinco Kudirkos pasirinkimas 

Vanda Zaborskaitė. Dar kartą apie Vincą Kudirką

Pasijutau lietuviu esąs. Režisieriaus J. Lingio filme pasakojimas apie dr. Vinco Kudirkos gyvenimo ir kūrybos kelią, jo apsisprendimą keisti savo ir Lietuvos likimą. Scenarijaus autorė I. Berulienė, operatorius A. Liutkevičius, konsultantė R. Koženiauskienė. (LRT mediateka)