Ministerijoje bus apdovanoti Metų mokytojai

14075_e8bc71a2ad85e0cbaddab0294a7a40bd

Ketvirtadienį, balandžio 19 d., 14.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje  Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė įteiks 2017 metų mokytojo premijas. Šiemet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, skirtos 6, o ne 5, kaip įprastai, Metų mokytojo premijos. Vienos premijos dydis – 4 560 eurų.

Premija skiriama mokytojams už praktinės veiklos nuopelnus, aktyvų ir kūrybišką darbą, jų mokinių pasiekimus, pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių ugdymą, aktyvų dalyvavimą ne tik mokyklos bendruomenėje, bet ir visuomenėje.

2017 metų mokytojai: Virginija Birenienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, Gintautas Dervinis, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytojas metodininkas, Dalia Paleckienė, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Laimutė Ronkaitienė, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, ir Simonas Šabanovas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas.

Renginio metu  taip pat bus įteikta pirmoji Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija. Pirmuoju šios premijos laureatu dar gruodį išrinktas Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas, lietuvių kalbos dėstytojas Vidas Kavaliauskas.

Apie Metų mokytojus
Virginija Birenienė, fizikos mokytoja ekspertė,  viena iš nedaugelio Lietuvos mokytojų, jau kelerius metus neužduodanti privalomų namų darbų. „Viską padarome per pamoką. Atliekame labai daug tyrimų, mokiniams tai labai patinka. Net neįsivaizduoju, kad dabar reikėtų iš vadovėlio nurašinėti kokias tai užduotis…“, – sako mokytoja.
Kadangi nesinaudoja vadovėliais, mokymo medžiagą V. Birenienė kuria pati, viskas skelbiama elektroninio aplanko sistemoje, prie kurios mokiniai per pamoką prisijungia su kodais. Užduotis mokiniai atlieka naudodamiesi kompiuterinėmis technologijomis.
2017–2018 m. m. mokytoja dalyvauja integruotame gamtos mokslų kurso programos projekte ir yra sukūrusi 35 pamokų planus, kuriais gali naudotis visų projekte dalyvaujančių Lietuvos mokyklų mokytojai.
V. Birenienė apdovanota Klaipėdos miesto mero, Klaipėdos miesto savivaldybės padėkos raštais. 2017 metais išrinkta inovatyviausia fizikos mokytoja.

Gintautas Dervinis, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro profesijos mokytojas metodininkas, nuo 2011 m. kasmet rengia mechatronikų komandas nacionaliniams konkursams. Visuose konkursuose jo parengti mokiniai užėmė pirmąsias vietas. Jis yra Tarptautinio profesinio meistriškumo konkurso „EuroSkills“ mechatronikos ekspertas.
Mokydamas G. Dervinis taiko virtualią aplinką, jis vienas iš iniciatorių, parengusių plastikų gamybos mašinų derintojo modulinę programą (Lietuvoje tokios programos dar nebuvo), taip pat šios programos projektinį kvalifikacijos aprašą. Mokytojas taip pat yra parengęs elektronikos, automatinio valdymo pagrindų pratybų sąsiuvinius, kuriais naudojasi mokytojai ir mokiniai.

Dalia Paleckienė, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, parengė savitą pradinio ugdymo sistemą. Ir šia savo patirtimi dalijasi ne tik su alytiškiais, bet ir su Lietuvos mokytojais. Mokytoja drąsiai išbando naujoves per pamokas, taip pat informacines technologijas, o rezultatai žavi ne tik mokinius, bet ir jų tėvus.
Mokytoja dirba pasitelkdama naujoviškus integruoto ugdymo vadovėlius.
D. Paleckienė nuolatos kuria įvairias užduotis mokiniams, vaizdines ir grafines priemones, testus, po pamokų veda būrelį „Skaitmeniniai išminčiai“. „Voratinkliai“, minčių žemėlapiai, interaktyvūs metodai, klausimynai, „mąstytojo raktai“, struktūruoti užrašai ir kt. padeda mokiniams mokytis veiksmingai.

Laimutės Ronkaitienės, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės, vedamos lietuvių kalbos pamokos išsiskiria kūrybiškumu, netradiciniais mokymo  metodais. Dėl to didelė dalis jos auklėtinių pasirenka filologijos ar žurnalistikos studijas.
Yra parengusi keletą kvalifikacijos tobulinimo programų, pvz., trumpųjų stažuočių programą ,,Įdomių, kūrybiškumą skatinančių užduočių taikymas dėstant lietuvių kalbą I–IV gimnazijos klasėse“.
Už aktyvų dalyvavimą projekte „Kūrybinės partnerystės“ buvo apdovanota tarptautine stažuote Nyderlanduose. Ji yra parengusi pasirenkamojo dalyko „Retorika“ programą ir dėsto šį dalyką III–IV gimnazijos klasėse. L. Ronkaitienė taip pat yra naujai parengtų vadovėlių vertintoja.

Danguolė Savičienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė,         yra sukūrusi unikalias, analogų Lietuvoje neturinčias mokymo priemones vaikams su rankų judėjimo negalia: užduotys paruoštos taip, kad ir vaikas su silpna ranka gali jas atlikti. Šios priemonės gali būti naudojamos lietuvių kalbai ir matematikai mokyti 1–4 klasėse. Nominuota į inovatyviausius 2017 metų mokytojus, D. Savičienė garsėja tiriamaisiais darbais, kuriuos atlieka kartu su savo mokiniais. Jos pamokose dažnai aktyviausi būna patys mokiniai, o mokytoja – tik patarėja.
D. Savičienė kartu su mokiniais ir jų tėvais yra surinkusi įvairių pasaulio šalių banknotų ir monetų kolekciją.

Dr. Simonas Šabanovas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos geografijos mokytojas metodininkas, yra suformavęs unikalią jaunųjų mokslininkų ugdymo sistemą, mokinius skatina atlikti įvairius tyrimus – nuo socialinių reiškinių iki gamtos. Studijavęs Islandijoje, Ispanijoje, Suomijoje, jis yra ir geografijos vadovėlių, mokslinių straipsnių autorius, inovatyvių mokymo priemonių rengėjas, interaktyvioje internetinėje sistemoje eduka.klase.lt sukūręs geografijos klausimynus, iš anglų kalbos išvertęs edukacines knygas vaikams. Jo vedamos geografijos ir kitų dalykų pamokos vyksta ne tik gimnazijoje, bet ir Kruonio HE ar Molėtų observatorijoje. Jis su mokiniais keliauja ne tik po Lietuvą, bet ir į JAV Tenesio valstiją, Argentiną ir Urugvajų.
Jo mokiniai įsivertina mobiliosiomis programomis, ugdymo procese kūrybingai pritaikomos išmaniosios GIS (geografinės informacinės sistemos), GPS (geografinės padėties sistemos) programos, „Arcgis Online“ sistema, interaktyvieji žemėlapiai, 3D erdvės technologijos.
Vos pradėjęs dirbti po 3 metų savo mokykloje buvo išrinktas metų mokytoju.

Apie Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos laureatą.
Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas prof. Vidas Kavaliauskas yra įvertintas už sėkmingą lietuvių kalbos propagavimą Gruzijoje, abiejų šalių kultūrinių ryšių plėtrą. Kasmet centras pritraukia vis daugiau studentų gruzinų, kurie mokosi lietuvių kalbos. Šiemet rudens semestre jų buvo apie 80. Jo studentai ne tik lietuviškai gieda Lietuvos himną, dainuoja dainas, bet ir rengia bakalauro darbus apie Lietuvos ir Gruzijos santykius, o 7 studentai šiemet atvyko studijuoti į magistrantūros studijas lietuvių kalba.
V. Kavaliauskas yra apdovanotas Lietuvos Vyriausybės, Seimo, ministerijos padėkomis, o 2015 m. jam suteiktas Gruzijos technikos universiteto garbės daktaro vardas.
Šios premijos dydis – 1900 eurų.

 Logo-SMM