Ministras A. Monkevičius: turime paruošti Lietuvos mokyklas tinkamai integruoti iš užsienio atvykusius vaikus

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pirmadienį lankėsi Airijoje, kur domėjosi lituanistinių mokyklų veikla, švietimo situacija, kalbėjosi su šioje srityje dirbančiais lietuviais, taip pat kitais Airijos lietuvių bendruomenių nariais.

„Švietimo situacija užsienyje mums yra svarbi ir ja rūpinamės. Pastebime, kad nemaža dalis svetur gyvenančių lietuvių savo ateitį anksčiau ar vėliau mato Lietuvoje. Čia esantys tėveliai rūpinasi, kad jų vaikai mokėtų lietuvių kalbą. Tad mūsų švietimo aplinka turi būti palanki tolimesniam ugdymui, nesvarbu, kokiame Lietuvos mieste būtų mokomasi atvykus iš užsienio. Tai yra ir iššūkis mums, kad kiekviena Lietuvos mokykla galėtų tinkamai integruoti šiuos vaikus“, – teigė ministras A. Monkevičius.

Ministras pažymėjo, kad ministerijoje jau tobulinami teisės aktai, numatant į ugdymo planus įtraukti naujas priemones, skirtas į mokyklas sugrįžusių mokinių integracijai.

Dubline ministras aplankė bendrojo ugdymo mokyklą „Hartstown Community School“. Tai viena iš trijų Airijoje veikiančių mokyklų, kurioje nuo praėjusių metų rugsėjo ministerijos ir LR ambasados Airijoje iniciatyva pradėta mokyti lietuvių, kaip paveldėtosios, kalbos. Paveldėtųjų kalbų programų kursus, be Lietuvos, yra parengusios Lenkija ir Portugalija.

Šiuo metu minėtą lietuvių kalbos kursą dėsto dvi mokytojos. Ministerija nuolat teikia joms metodinę pagalbą, organizuoja mokymo priemonių, reikalingos literatūros, kitos metodinės medžiagos pirkimą ir pristatymą į Airiją. Artimiausiu metu, naudojantis ES struktūrinių fondų parama, ketinama sukurti skaitmenines mokymo priemones, kurios bus prieinamos internete ir sudarys galimybes mokytis ne tik lietuvių kalbos, bet ir Lietuvos istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo.

Susitikime su lietuviais, dirbančiais švietimo srityje, ministras išklausė jų pastebėjimus, aptarė, kokios paramos tikisi iš mūsų valstybės.

„Džiugu, kai matome tokias situacijas, kokios yra Airijoje. Aktyviai veikiančios lituanistinės mokyklos, nuolat teikiama metodinė parama ir konsultacijos mokytojams pasitelkiant nuotolinį mokymąsi stiprina švietimo kokybę. Ateityje būtų galima įdiegti vieningą sistemą, kuri leistų pamatuoti tiek Lietuvoje, tiek užsienyje esančių vaikų mokymosi pasiekimus. Taip galėtumėme žinoti kiekvienos švietimo sistemos poreikius, kryptis, į kurias reikia orientuotis“, – sakė ministras.

Be to, ministras pažymėjo, kad sieks tobulinti „vieno langelio“ sistemą, padedančią spręsti užsienio lietuvių ir sugrįžusių asmenų prašymus dėl pagalbos integruojantis į švietimo sistemą.

Ministras, susitikęs su Airijos lietuvių bendruomenės nariais, Airijos lietuvių organizacijų lyderiais, pasidžiaugė aktyvia jų sporto veikla. „ Malonu matyti, kad mūsų tautiečiai, būdami svetur, aktyviai sportuoja. Tai patvirtina čia esantys futbolo komanda ir bėgimo klubas, taip pat krepšinio komandos. Akivaizdu, kad lietuviai prie pastarosios sporto šakos populiarinimo Airijoje ypač prisideda“, – mintimis dalijosi A. Monkevičius.

Ministras dėkojo mokytojams ir visai lietuvių bendruomenei už lietuviškumo saugojimą bei jaunosios kartos ugdymą.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/ministras-a-monkevicius-turime-paruosti-lietuvos-mokyklas-tinkamai-integruoti-is-uzsienio-atvykusius-vaikus