Mokinių raštingumui gerinti – naujos lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios ugdymo programos

Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bei Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektų pristatymas. Darbo grupė, sudaryta iš šalies mokslininkų ir mokytojų ekspertų, programų projektus ruošė nuo 2013 metų. Jais siekiama pagerinti bendrąjį vaikų raštingumo lygį ir brandos egzaminų rezultatus, sukurti lietuvių kalbos ugdymo programų dermę.

Naujajame Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programos projekte mokinių ugdymosi pasiekimai ir vertinimo normos aprašomos pagal aiškią kalbos gebėjimų struktūrą, akcentuojamas aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymas, pateikiama privaloma literatūra, o skaitymo turinio apimtyse nurodoma, kokią turinio dalį turėtų sudaryti skirtingo žanro tekstai.

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programos projekte orientuojamasi į sisteminį kalbos mokymą, aukštesnius skaitymo ir raštingumo pasiekimus, vertybinį ugydmą. Be to, konkrečiai apibrėžiama, ką turi mokėti 6, 8, 10 klases baigę mokiniai.

„Tyrimai rodo, kad vaikų raštingumas nepakankamas, visa kritika gula ant lituanistų pečių. Todėl svarbu, kad jūsų sunkus darbas duotų teigiamų rezultatų – mokytojai pasirengtų tinkamai dirbti pagal šias programas, o vaikai išmoktų taisyklingai rašyti, kritiškai mąstyti, ugdytųsi vertybines normas“, – pažymėjo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Atlikus derinimo veiksmus, švietimo ir mokslo ministrė patvirtins programų projektus.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius

Šaltinis čia

Atsakyti