Moksleivius ragina skaityti tarmiškai

Nuo 2015 m. kovo 16 d. LMA Vrublevskių biblioteka kviečia moksleivius dalyvauti meninio skaitymo konkurse „Skaitau tarmiškai“.
2015-ieji metai LR Seimo nutarimu paskelbti etnografinių regionų metais. Šis meninio skaitymo projektas skirtas moksleiviams, gyvenantiems etnografiniuose Lietuvos regionuose: Žemaitijoje, Suvalkijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Mažojoje Lietuvoje ir už Lietuvos ribų (Punsko, Seinų krašto regione). Konkurso tikslai – populiarinti tarmes, jų vartojimą, puoselėti meninio skaitymo tradiciją, ugdyti moksleivių saviraišką. Regionuose atrinkti geriausieji skaitovai dalyvaus konkurso finale, kuris vyks 2015 m. spalio 21 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje. Ekspertų komisija išrinks laureatus ir įteiks apdovanojimus. Konkurso eiga, sąlygos, vertinimo kriterijai nurodyti Konkurso nuostatuose.

Atsakyti