Mokyklose paskelbti brandos darbo rezultatai

Mokiniai, kurie 2018–2019 mokslo metais rengė brandos darbą, balandžio 19 d. gavo galutinius jo įvertinimus. 2018 m. spalio mėn. brandos darbą pradėjo rengti 207 mokiniai, daugiausia biologijos, istorijos, chemijos, informacinių technologijų temomis. Iš jų 152 mokiniai įgyvendino visas tris privalomas brandos darbo dalis – atliko tyrimą arba kūrė produktą, parengė aprašą ir pristatė savo darbą vertinimo komisijai. Mokinius ir jų brandos darbų vadovus Nacionalinis egzaminų centras konsultavo dėl temos, tikslo, uždavinių formulavimo ir aprašo rengimo. Buvo atlikti tarpiniai brandos darbo įvertinimai, aprašai tikrinti elektroninėje sutapčių sistemoje. Siekiant vertinimo kokybės, Nacionalinis egzaminų centras direktoriaus įsakymu sudarė vertinimo komisiją, kuri visus brandos darbų aprašus įvertino iš naujo.

Mokykloms yra paskelbti galutiniai brandos darbų rezultatai. Brandos darbo rezultatą gavo 73,4 proc. mokinių, pasirinkusių rengti brandos darbą, iš 37 Lietuvos savivaldybių. 131 mokinys gavo 9–10 balų įvertinimus. Šie mokiniai, stodami į Lietuvos aukštąsias mokyklas, pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašą už pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnį kaip 9 balų įvertinimą papildomai gaus 0,25 balo.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/922/