Mokyklų, dirbančių su grįžtančiais/atvykstančiais vaikais, tinklas

Nuo 2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir programos „Kurk Lietuvai“ kuriamas su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais dirbančių mokyklų tinklas orientuotas į skirtinguose regionuose esančių mokyklų stiprinimą visapusiškai (akademiškai, socialiai ir emociškai) integruoti tiesioginės migracijos patirties turintį vaiką į švietimo sistemą.

Šiuo metu kuriamas mokyklų tinklas apima 10 Lietuvos savivaldybių ir sudaro 21 mokyklą. Į tinklą įtrauktos mokyklos organizuoja skirtingų pakopų ugdymą (nuo pradinio iki vidurinio), dalis mokyklų taip pat turi priešmokyklines grupes. Į tinklą įtrauktos mokyklos su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais dirba nuo vienų iki dvidešimt devynerių metų ir teikia skirtingas paslaugas sėkmingai šių vaikų integracijai užtikrinti.

Visos mokyklų tinklo narės sudaro sąlygas grįžusiam / atvykusiam vaikui mokykloje gauti individualias lietuvių kalbos mokytojo ir / ar kitų mokomųjų dalykų mokytojų konsultacijas. Didžioji dauguma mokyklų sudaro sąlygas grįžusiam / atvykusiam vaikui turėti švietimo pagalbos specialistų, kaip psichologų ar socialinių darbuotojų, konsultacijas. Taip pat dauguma mokyklų moko grįžusius / atvykusius vaikus sudarydamos individualius ugdymo planus ir suteikdamos grįžusiam / atvykusiam vaikui vietinį vaiką-mentorių. Šešios į tinklą įtrauktos mokyklos organizuoja ar turi galimybę organizuoti išlyginamąsias klases ir / ar išlyginamąsias mobiliąsias grupes. Taip pat keturios mokyklos siūlo nuotolinio mokymo paslaugas prieš vaikui atvykstant į Lietuvą.

Su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais dirbančių mokyklų tinklas neapsiriboja tik šiame pirminiame etape nurodytomis savivaldybėmis ir mokyklomis. Mokyklų tinklas bus plečiamas ir apims kuo didesnį Lietuvos savivaldybių skaičių. Atkreipiame dėmesį, kad dėl vaiko priėmimo  grįžtanti / atvykstanti šeima gali kreiptis į bet kurią Lietuvos mokyklą.

Žemiau pateikta lentelė su visomis šiuo metu į tinklą įtrauktomis mokyklomis. Paspaudę mokyklos pavadinimą, galėsite perskaityti detalųjį mokyklos aprašymą, kuriame pateikta išsami informacija apie konkrečioje mokykloje teikiamas paslaugas į Lietuvą grįžusiam / atvykusiam vaikui, vaiko priėmimo sąlygas, kontaktus, kuriais galima iš anksto konsultuotis su mokykla.

Vilnius

Kaunas

Kauno rajonas

Klaipėda

Šiauliai

Mažeikiai

Panevėžys

Marijampolė

Alytus

Tauragė

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla/mokyklu-tinklas