Mokymų „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ medžiaga

2017 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 15 d. vyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuoti mokymai „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“ tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5–10 klasėse.

Kviečiame susipažinti su mokymų medžiaga:
Laimutė Bučienė. Sintaksės mokymo pagrindinėje mokykloje principai ir metodai
Laimutė Bučienė. Lyginamųjų konstrukcijų skyryba

Informacijos šaltinis: https://sodas.ugdome.lt