„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje-pamokoje „Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės“

Š. m. balandžio 18 d. (antradienį) 9.00–9.45 val. „Mokytojo TV“ tęsia pamokų ciklą, skirtą 500-osioms reformacijos metinėms, ir kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje-pamokoje „Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės“.  Pamoką veda dr. Deimantas Karvelis, Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto docentas. Įvadinėje transliacijoje „Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė“ aptarėme Reformacijos Europoje judėjimo priežastis, paplitimą ir istorinę reikšmę.

Tiesioginėje transliacijoje-pamokoje kviečiame dalyvauti 8–12 klasių istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, menų ir dorinio ugdymo pamokas turinčius mokytojus ir mokinius.

Transliacijos tikslas – aptarti trijų reformacijos srovių (liuteronizmo, kalvinizmo ir arijonizmo) ryškiausias asmenybes Lietuvoje – Abraomą Kulvietį, Martyną Mažvydą, Joną Bretkūną, Mikalojų Radvilą Juodąjį, Simoną Budną, jų nuveiktus darbus, sukurtus tekstus ir jų išliekamąją vertę. Prieš transliaciją prašome išsinagrinėti mokslininko parengtą medžiagą (žr. priedą) – tai padės pasirengti transliacijai ir atlikti užduotis. Pamokos pabaigoje bus pateikta aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti skirtų užduočių (tiriamųjų, projektinių-kūrybinių darbų, dalyko skaitymo ir rašymo gebėjimus ugdančių užduočių ir kt.), kurias mokiniai galės atlikti per kitas mokytojų vedamas pamokas.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Nijolei Selvestravičiūtei-Grybovienei el. paštu Nijole.Gryboviene@upc.smm.lt, tel. (8 5) 210 9826.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Priedas. Užduotis pamokai.

upc_violet