„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą?“

2017 m. sausio 30 d. (pirmadienį) 15.00–15.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą?“.
Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, administracijų atstovai, mokytojai, asmenys, atsakingi už mokyklų įsivertinimo veiklas ir kt., savivaldybių švietimo padalinių atstovai.

Transliacijos tikslas – suteikti švietimo bendruomenei informacijos apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (toliau NMPP). Transliacijos metu bus pristatytos pagrindinės naujo Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinto dokumento „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“ nuostatos bei 2016–2017 metais vykdomo NMPP (šis patikrinimas iki 2017 m. buvo vadinamas diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymu) aktualijos, aptariami klausimai, kaip apie vykdomus mokinių pasiekimų vertinimus geriau informuoti tėvus.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Iš anksto klausimus galite siųsti Eglei Melnikei el. paštu egle.melnike@nec.lt.

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

upc_violet