Mokytojo TV laida apie lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vykdymą ir vertinimą

2017 metų spalio 18 d. 14 val. per Mokytojo TV buvo transliuojama laida apie lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) dalies žodžiu vykdymą ir vertinimą. Laidoje dalyvavo Ugdymo plėtotės centro ir Nacionalinio egzaminų centro atstovai. Jie pristatė ir aptarė esmines šios PUPP dalies vykdymo ir vertinimo aktualijas.

Kaip ir anksčiau, PUPP dalis žodžiu gali vykti ir per pamoką, ir per kitas mokomąsias veiklas. Nauja yra tai, kad, mokiniui dalyvaujant kalbėjimo dalyje, jo turi klausytis ne tik mokytojas – vertinimo komisijos narys, bet ir kiti mokiniai. Mokykla savo nuožiūra sprendžia, kada mokykloje pradėti vykdyti kalbėjimo dalį, kiek kartų mokiniui leisti dalyvauti dalies žodžiu patikrinime ir kokias kalbėjimo formas taikyti visiems tos mokyklos mokiniams ir buvusiems mokiniams.

Kalbėjimo daliai ir rašymo daliai bus skiriami atskiri vertinimo komisijų pirmininkai. Vienas pirmininkas, t. y. bendras abiem – dalies žodžiu ir dalies raštu – komisijoms, gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojas yra direktoriaus pavaduotojas arba skyriaus vedėjas, nes dalies raštu vertinimo komisijos pirmininkas turi būti dalyko specialistas. Kalbėjimo dalies vertinimo komisijos pirmininkas pirmiausia yra atsakingas už vertinimo komisijos darbo koordinavimą ir galutinio PUPP rezultatų protokolo užpildymą, nes formaliai kalbėjimo dalis baigiasi vėliau nei dalis raštu (dalis žodžiu gali vykti visą ugdymo procesą). Todėl šios dalies vertinimo komisijos pirmininku ir turėtų būti skiriamas mokyklos direktoriaus pavaduotojas ar kitas administracijos darbuotojas, nebūtinai dalyko specialistas.

Kalbėjimo daliai žodžiu direktorius mokykloje sudaro vieną vertinimo komisiją. Ją sudarys vertinimo komisijos pirmininkas ir bent vienas vertintojas – mokinį mokantis mokytojas. Jei mokykloje yra daugiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų, mokančių 10 arba II gimnazijos klasių mokinius, jie visi turėtų tapti vertinimo komisijos nariais.

Kalbėjimo dalis mokytojų pageidavimu bus vertinama pagal globalaus vertinimo normas, kurių projektas skelbiamas Nacionalinio egzaminų centro puslapyje. Tiek šios vertimo normos, tiek vykdymo instrukcijos bus patvirtintos iki spalio 27 d.

nec_logo