Mokytojų, dirbančių lituanistinėse mokyklose, studijos

Vilniaus universitete vyko Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams.

Birželio 9–23 d. Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lituanistinių studijų katedroje vyksta Lituanistinės studijos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Jose dalyvauja lituanistinių mokyklų mokytojai iš Airijos, Australijos, Jungtinės Karalystės ir Latvijos.

Studijų dalyviai gilina savo žinias apie lietuvių kalbos kaip paveldėtosios mokymo metodiką, Lietuvos ir lietuvių kalbos istoriją, socialinį gyvenimą ir šiandienos politikos aktualijas, naujausią vaikų ir paauglių literatūrą, taip pat pristato savo lituanistines mokyklas, rūpesčius, džiaugsmus ir iššūkius, diskutuoja apie savo darbo ir emigracijos patirtį, kalbos ir tapatybės išlaikymą, dvikalbystę. Kad paskaitos neprailgtų, mokosi pinti šiaudinius sodus ir dainuoti tradicines lietuvių liaudies dainas, šokti ratelius ir žaisti tradicinius žaidimus.

Studijų dalyviai jau lankėsi ar dar lankysis Valstybės pažinimo centre, M. Mažvydo bibliotekoje, Signatarų namuose ir MO muziejuje, ėjo į ekskursiją po Vilniaus senamiestį ir Užupį.

Studijose paskaitas skaito gausus būrys Taikomosios kalbotyros instituto dėstytojų ir kviestinių savo srities specialistų. Studijos organizuojamos laimėjus Švietimo mainų paramos fondo Užsienio lietuvių intensyvių neformalių lituanistinių studijų mokytojams organizavimo konkursą.

Informacijos šaltinis: http://naujienos.vu.lt/uzsienio-mokytojai-domisi-lietuviu-kalba/