Monografijos „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ pristatymas Punske

2018 m. balandžio 25 d. Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko Lietuvių kalbos išleistos monografijos „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ pristatymas. Dalyvavo monografijos autorės: prof. dr. Danguolė Mikulėnienė, dr. Asta Leskauskaitė, dr. Vilija Ragaišienė irdr. Nijolė Birgelienė.
Kolektyvinėje monografijoje aptariamos reikšmingos lietuvių kalbos tyrimams Lenkijos lietuvių šnektos, atskleidžiama periferinių Punsko ir Seinų lietuvių šnektų situacija bei tarminės vietinės bendruomenės nuostatos.
Renginiui baigiantis kalbėjo LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič. Jis padėkojo viešnioms už įdėtą darbą, tiriant Punsko ir Seinų krašto šnektas, bei išleistą monografiją.

Monografijos apie Lenkijos lietuvių šnektas sutiktuvės Punske