Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai. Ką svarbu žinoti

Vis kyla klausimų dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP), dėl naudojamų klausimynų. Tai rodo, kad mokykla ar savivaldybė neatlieka savo vaidmens paaiškinti mokiniams ir tėvams apie jų tikslą ir kur bus naudojami rezultatai.

Būtent mokyklai ir savivaldybei turi būti užduoti šiuos klausimus, KODĖL jie vykdo šiuos testavimus, nes jei vien dėl testavimo, tai nėra gerai. Mokykla ir savivaldybė turi žinoti, ko jie iš to siekia: pagerinti rezultatus, teikti mokykloms pagalbą ar pan. Bendruosius NMPP principus ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti NEC tinklalapyje http://nec.lt/342/. Atkreipiu dėmesį į skyrelius „Bendroji informacija“ (http://nec.lt/608/) ir „NMPP ataskaitos“ (http://nec.lt/612/).
Mokytojams taip pat turėtų būti aktualus skyrelis „Medžiaga mokytojams“ (http://nec.lt/610/), kur jie ras įvairią medžiagą, tyrimų straipsnius bei Mokytojo TV paruoštas laidas. Jose supažindinama su tuo, ką būtina žinoti apie NMPP, bei su bendraisiais vertinimo principais.
Taip pat yra Švietimo ir mokslo ministerijos sukurtas trumpas filmas apie NMPP.