Naujas LKI žodynas: M. Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamos tautosakos rinkinių leksika

Menklė (tešla), malokai (plepalai), puščius (aitvaras), minyška (vienuolė), lakatas (skuduras), gaza (žibalas), akrotas (laivas), bambalas (samdinys metams), pašliaukyti (masažuoti pirtyje) – visus šiuos ir daugelį kitų žodžių, jau kadais iškeliavusių iš aktualiosios vartosenos, mums siūlo prisiminti neseniai Lietuvių kalbos instituto išleistas žodynas „Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamos tautosakos rinkinių leksika“.

Leksika žodynui rinkta beveik penketą metų iš tautosakos rinkinių „Šiaurės Lietuvos pasakos“, „Šiaurės Lietuvos sakmės ir anekdotai“ ir „Šiaurės Lietuvos sakmės ir pasakos“, parengtų pagal medžiagą, kurią tautosakos rinkėjas M.Slančiauskas ir jo pagalbininkai XIX a. rinko tris dešimtis metų. Iš šių rinkinių LKI ilgametė darbuotoja dr. Aldona Jonaitytė išrinko per 60 tūkstančių leksinių vienetų, iliustruojančių tarminę XIX a. vidurio ir pabaigos leksiką.

 

 

Žodyno sudarytoja ir rengėja – dr. Janina Švambarytė-Valužienė – teigia, kad leidinyje atspindima XIX a. antros pusės daugiausia vakarų aukštaičiams šiauliškiams būdinga tarminė medžiaga yra aktuali visų sričių kalbininkams: dialektologams, geolingvistams, sociolingvistams,etnolingvistams, kalbų kontaktų tyrėjams, taip pat gramatikams, leksikologams ir semantikams.

Leidinį galite įsigyti LKI knygyne, telefonas – (8 5) 234 60 58, e-paštas – knygynas@lki.lt

Šaltinis čia

Atsakyti