Naujoje „Europeanos“ parodoje – lietuviškos emigracijos pėdsakai

Praėjusių metų rugsėjį prasidėjęs naujas Europos kultūros paveldo skaitmeninės bibliotekos „Europeanos“ projektas, skirtas migracijai temai mene ir moksle („Migration in the Arts and Sciences – A Europeana Migration Thematic Collection“), džiugina pirmaisiais rezultatais. Praėjusią savaitę paskelbtoje pirmoje projekto parodoje „Keliaujantys žmonės: kaip migracija pakeitė pasaulį“ (angl. „People on the Move. How Migration Has Changed the World“) tarp daugybės įvairių tautų atstovų migrantų išvysime ir lietuvišką pavardę – Aleksandro Mykolo Račkaus.

Gydytojas, numizmatas, visuomenės veikėjas ir redaktorius Aleksandras Mykolas Račkus (1893–1965), pirmosios 19 a. pabaigos – 20 a. pradžios emigracinės bangos, dar žinomos grynorių pavadinimu, atstovas yra itin nusipelnęs Lietuvai ir JAV lietuviams. 1917 m. A. M. Račkus Čikagoje įkūrė Numizmatikos ir istorijos draugiją ir Lietuvių istorijos muziejų, kuriame buvo didžiausia pasaulyje lietuviškos numizmatikos kolekcija. 1935 m. Kaune surengė savo kolekcijos parodą, po jos visus eksponatus už simbolinę kainą įsigijo Lietuvos švietimo ministerija. Pagrindinė kolekcijos dalis perduota Vytauto Didžiojo kultūros muziejui. 1940 m. grįžęs į Čikagą įsteigė Lituanistikos muziejų.

Į naujausią „Europeanos“ parodą pateko tik vienas iš daugybės Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomų dokumentų. Tai Augustino Laukžemio 1922 m. sukurtas plakatas „Ačių Amerikai už pripažinimą Lietuvos liepos 27-tą d. 1922 m.“.

Šiandien „Europeanoje“ yra beveik 400 lietuvių migraciją ženklinančių objektų iš Nacionalinės bibliotekos fondų. Dar didesnė dalis skaitmeninių objektų paskelbta portale www.epaveldas.lt. Suskaitmenintų dokumentų skaičius vis auga. Naujam projektui atrinkta medžiaga rodo platų pasaulio lietuvių interesų lauką, aktyvią jų veiklą Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Europoje ir Lietuvoje. Nemažą kolekciją praturtina įvairūs straipsniai, numizmatikos objektai, nuotraukos bei smulkioji spauda: įvairūs pakvitavimai, bilietai, sąskaitos, plakatai, renginių programėlės, atsišaukimai.

„Europeanos“ projekto, kuriame, be šešių partnerių, dalyvauja ir Lietuvos nacionalinė biblioteka, tikslas – parodyti, kaip migracija iš ir į Europą bei pačiame žemyno viduje prisidėjo prie europietiškos kultūros ir visuomenės raidos. Projektu siekiama parodyti tiek žymių, tiek ir eilinių migrantų indėlį į Europos pažangą. Šiam projektui Nacionalinė biblioteka pateikia keturių bibliotekoje saugomų kolekcijų medžiagą: jau anksčiau minėto dr. A. M. Račkaus, dr. Jono Šliūpo, aktorės ir režisierės Unės Babickaitės-Graičiūnienės (Unė Baye) ir žurnalisto, keliautojo Mato Šalčiaus.

Naują „Europeanos“ migracijos kolekciją sudarys virtualios fotografijų, garso ir vaizdo, dokumentų ir kitų objektų parodos ir galerijos. Projektui artėjant į pabaigą, Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Lituanistikos skyrius įsipareigojo sukurti galeriją ir  parengti du tinklaraštinius tekstus. Atsižvelgdama į „Europeanos“ auditoriją, Nacionalinė biblioteka tarptautiniam projektui atrinktų objektų metaduomenis pateikia dviem – lietuvių ir anglų – kalbomis.

Informacijos šaltinis: https://www.lnb.lt/naujienos/3565-naujoje-europeanos-parodoje-lietuviskos-emigracijos-pedsakai

Atsakyti