Neakivaizdinė jaunųjų žurnalistų mokykla

Neakivaizdinė jaunųjų žurnalistų mokykla skirta publicistinių gebėjimų turintiems, žingeidiems, pilietiškiems, tobulėti ir savo gebėjimus patikrinti norintiems, kultūriniu gyvenimu besidomintiems bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 9–11 klasių mokiniams.
Neakivaizdinėje jaunųjų žurnalistų mokykloje mokiniai ugdys ir tobulins publicistinius, kalbinės raiškos gebėjimus, komunikacijos, argumentacijos įgūdžius, žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, susipažins su aktualiomis šalies problemomis, Vilniaus kultūriniu gyvenimu, užmegs kūrybinius ryšius, geriau pažins, patikrins save ir gebės pasirinkti tinkamą profesiją.

Per 2 mokslo metus numatomos 6 sesijos. 2 dienų sesijos vyks Vilniuje. Teorinius ir praktinius užsiėmimus ves aukštųjų mokyklų dėstytojai, žurnalistai, kultūros darbuotojai, fotografai, pedagogai.

Norintieji mokytis šioje mokykloje pateikia mokinio registracijos anketą su motyvacijos tekstu el. p. adresu virginija.drobelyte@lmnsc.lt.  Mokiniai į sesiją bus pakviesti anketoje nurodytu el. pašto adresu.

Mokykla mokama. Mokinio dvejų mokslo metų mokestis – 90 eurų (galima mokėti už vienus mokslo metus 45 eurus).

Mokyklos vadovė – Virginija Drobelytė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro metodininkė. Mokyklos mokslo vadovė – komunikacijos ir retorikos specialistė Lidija Laurinčiukienė.

Teirautis prašom tel. (8 5) 276 6748, Meninio ir kultūrinio ugdymo skyriaus metodininkė Virginija Drobelytė, el. p. virginija.drobelyte@lmnsc.lt.

Šaltinis čia