NEC informacija dėl valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino

Gerbiami Kolegos,

Primename, kad šiais metais per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniai galės naudotis privalomų programos autorių suskaitmenintais kūriniais. Nacionalinis egzaminų centras šiuos kūrinius buvo pateikęs mokykloms tam, kad lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ir mokiniai galėtų susipažinti su jų formatu.

Atkreipiame dėmesį, kad šie suskaitmeninti kūriniai parengti naudojantis elektronine chrestomatija, sudaryta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Todėl kūrinių ar ištraukų, kurių nėra minėtoje chrestomatijoje, nėra pateikiama ir egzaminui. Taip pat pateikiami tik tie užsienio autorių kūrinių vertimai, kurie yra šioje chrestomatijoje.

Primename, kad per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kompiuteriai bus atjungti nuo interneto tinklo, o šaltiniuose bus pateikiami tik privalomų programos autorių kūriniai – jokios papildomos informacijos, pvz.: autorių biografijų, kritikos straipsnių ir pan., juose nebus.  Taip pat mokiniai dažnai klausia, ar per egzaminą jie galės prie kompiuterio eiti su juodraščiu ar švarraščiu ir į jį nusirašyti reikiamą citatą. Primename, kad šie šaltiniai tam ir pateikiami, kad mokiniai jais naudotųsi, tikrindamiesi rūpimą informaciją (citatas, siužeto dalykus ir pan.), ją įsimindami ar užsirašydami.

Prašome Jūsų supažindinti mokinius su šia informacija ir linkime sėkmės baigiant šių mokslo metų darbus.

Nacionalinis egzaminų centras