NEC informacija vertintojams

Kviečiame užsiregistravusius valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojus pasinaudoti vertintojų mokymų elektronine aplinka
Dėkojame visiems mokytojams, kurie registruojasi dirbti 2017 m. valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojais. Kviečiame užsiregistravusius mokytojus atlikti užduotis vertintojų mokymų elektroninėje aplinkoje.

Nacionalinio egzaminų centro sukurtos vertintojų mokymo(si) elektroninės aplinkos tikslas – vertinimo kokybės gerinimas, tobulinant dalyko valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų vertinimo kompetenciją. Elektroninėje aplinkoje mokymų medžiaga pateikiama visų 12 valstybinių brandos egzaminų – biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) – vertintojams.

Minėta aplinka suteiks galimybę būsimiems vertintojams atlikti praktines kandidatų darbų ir jų fragmentų vertinimo užduotis, taip pat tobulinti būtiniausias vertinimo gebėjimų sritis. Informacija apie prisijungimą prie aplinkos vertintojams skelbiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS: patvirtintiems savivaldybių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalies vertintojams – nuo vasario 8 d. iki vasario 24 d., o sutinkantiems visų 12 valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojams – nuo vasario 10 iki vasario 28 d.

1248_NEC