Nepraleiskite pirmosios virtualios lietuvių kalbos viktorinos!

Artėja gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šia proga Lietuvių kalbos draugija pakvies visus dalyvauti pirmojoje visuotinėje virtualioje lietuvių kalbos viktorinoje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
Viktorinos tikslas – skatinti visuomenę labiau domėtis lietuvių kalba. Joje galės dalyvauti ir Lietuvoje, ir užsienyje gyvenantys kalbos įdomybių mėgėjai. Viktorinos dalyviams reikės atsakyti į 25 nestandartinius klausimus, parinktus iš įvairių kalbos sričių. Tikimės, kad ypač nuotaikingų akimirkų dalyviai patirs, ieškodami atsakymų į žaismingus frazeologijos, dialektologijos ir kt. klausimus.
Prie viktorinos kūrimo prisidėjo didelis būrys kalbininkų ir kalbos mylėtojų. Klausimus ir užduotis rengė LKD valdybos ir tarybos nariai, LKD skyrių ir grupių pirmininkai, kruopštų techninį darbą atliko lituanistinei veiklai ir įvairioms LKD iniciatyvoms pritarianti Indrė Skramtai.
Viktorinos užduotys bus prieinamos visą parą – nuo gegužės 7 d. 00:00 val. iki 23:59 val. Lietuvos laiku Lietuvių kalbos draugijos, Pasaulio lietuvių bendruomenės, „Metų žodžio“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“ paskyrose socialiniame tinkle „Facebook“. Ten pat 2018 m. gegužės 14 d. bus paskelbti ir viktorinos nugalėtojai.
Gegužės 7 d. viktorinos rengėjai lauks Jūsų. Aktyviai dalyvaukite patys ir pakvieskite savo draugus ir artimuosius. Viktorinos taisyklės labai paprastos ir aiškios, jas rasite atsidarę viktorinos nuorodą. Atsakyti bus nesunku – reikės iš kelių teikiamų atsakymų pažymėti vieną tinkamiausią variantą.
Iki susitikimo viktorinoje!
Lietuvių kalbos draugijos viktorinos rengėjai

Lietuvių kalbos viktorinos nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viktoriną organizuoja Lietuvių kalbos draugija.
2. Viktorina rengiama gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
3. Viktorinos tikslai:
3.1. skatinti visuomenę pažinti bendrinės lietuvių kalbos sistemą, jos išgales;
3.2. skatinti domėtis lituanistikos istorija;
3.3. skatinti pažinti lietuvių kalbos tarmes ir būdingus jų požymius;
3.4. kelti lietuvių kalbos vartotojų raštingumą.

II. VIKTORINOS EIGA
1. Viktorina yra atvira, vieną parą Lietuvos laiku vykstanti virtualioje erdvėje.
2. Viktorinoje gali dalyvauti visų amžiaus grupių ir išsilavinimo žmonės Lietuvoje ir užsienyje.
3. Į viktorinos klausimus atsakoma virtualioje erdvėje, prieš tai užpildžius registracijos lentelę (el. pašto adresas, vardas, pavardė, valstybė, miestas, telefono numeris).
4. Atsakant į klausimus, iš pateiktų kelių galimų atsakymų variantų turi būti pasirinktas tik vienas.
5. Viktorinos užduotys viename įrenginyje atliekamos tik vieną kartą.

III. REZULTATŲ VERTINIMAS
1. Dalyvių atsakymus vertina LKD valdybos nariai.
2. Posėdžiai, kuriuose vertinami viktorinos atsakymai, protokoluojami. Esant reikalui posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu.
3. Nugalėtoju tampa viktorinos dalyvis, surinkęs daugiausia teisingų atsakymų.
4. Esant vienodam teisingų atsakymų skaičiui, pirmenybė teikiama dalyviui, atsiuntusiam atsakymus anksčiau.
5. Nugalėtojai paskelbiami per savaitę nuo viktorinos dienos.

FB-logo

LKdraugija