Netektis. Algis Kalėda (1952 10 02 – 2017 05 11)

Ketvirtadienio rytą eidamas 65-uosius metus mirė literatūros tyrinėtojas, vertėjas Algis Kalėda.
Tai BNS patvirtino Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A.Jonynas. „Jis buvo vienas iš reikšmingų literatūros tyrinėtojų, vertėjų, jo Wislawos Szymborskos, Czeslawo Miloszo vertimai yra labai svarbūs. Dideli jo nuopelnai mūsų ryšiams su lenkais, jis buvo ir komizmo tyrinėtojas – visai neseniai yra išėjusi jo knyga apie Kornelijaus Platelio poeziją“, – pasakojo A. A. Jonynas.

A.Kalėda Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, tęsė studijas Krokuvos universitete, kur pasirinko lenkų filologijos kryptį. Jis yra dėstęs Vilniaus, Lietuvos edukologijos (tuometiniame Vilniaus pedagoginiame institute), Varšuvos universitetuose, priklausė Lietuvos rašytojų sąjungai. A.Kalėda buvo ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas, didelę mokslinių tyrinėjimų dalį skyręs lietuvių ir lenkų kultūriniams bei literatūriniams ryšiams. Jis yra publikavęs per 70 įvairių mokslinių straipsnių, išleidęs apie dešimt monografijų lietuvių, lenkų, anglų kalbomis. Jis taip pat yra sudaręs kelis lietuvių – lenkų ir lenkų – lietuvių kalbų žodynus, su bendraautoriais parengęs lenkišką lietuvių literatūros antologiją, W.Szymborskos , Cz.Miloszo kūrybos vertimus. A.Kalėda bus pašarvotas Vilniuje, Olandų gatvėje, atsisveikinti su juo galima sekmadienį iki 15 valandos, laidotuvės vyks sekmadienį Vilniaus Rokantiškių kapinėse.
LZnaujas