Netektis. Dalia Sruogaitė (1925 03 22 – 2015 06 03)

Šiandien, birželio 3-iąją, Vilniuje mirė Dalia Sruogaitė (1925-2015) – lietuvių išeivijos kultūrinio gyvenimo organizatorė, režisierė, rašytojo Balio Sruogos duktė.

Dalia Sruogaitė

Dalia Sruogaitė

Dalia Sruogaitė gimė Kaune, rašytojo Balio Sruogos ir istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės šeimoje. 1943 metais ji baigė Vilniaus Kunigaikštienės Birutės gimnaziją. Po metų kartu su motina pasitraukė nuo artėjančios Sovietų Sąjungos kariuomenės į Vokietiją, kur tikėjosi susitikti su Štuthofo koncentracijos stovykloje įkalintu tėvu. 1946-1949 metais Bonos universitete studijavo muzikologiją ir meno istoriją, lankė teatrologijos seminarą Kelno universitete. Persikėlusi į JAV, dalyvavo Čikagos lietuvių kultūros gyvenime, teatro veikloje. Kartu su poetu Algimantu Mackumi ir būsimu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi dirbo „Margučio radijuje“. Čia 1953 metais su Petru Jurkštu įsteigė literatūros valandėlę „Pelkių žiburėlis“, kuriai vadovavo iki 1977 metų. Režisavo daugelį radijo spektaklių, tarp jų – ir Balio Sruogos dramą „Apyaušrio dalia“.

2001 metais Dalia Sruogaitė grįžo gyventi į Lietuvą. 2012-aisiais išleido knygą „Atminties archeologija“, kurioje aprašė dramatiškus jaunystės metus, pasidalino prisiminimais apie rašytojus Balį Sruogą, Vincą Mykolaitį-Putiną, Vincą Krėvę-Mickevičių, Alfonsą Nyką-Niliūną.

Dalios Sruogaitės knygos „Atminties archeologija“ ištraukų galima paskaityti čia.

Dalią Sruogaitę kalbina rašytoja Vanda Juknaitė. Interviu čia.

Atminties archeologija

Balys Sruoga su dukra Dalia

Balys Sruoga su dukra Dalia.

Dalia Sruogaitė-Bylaitienė ir A.Mackus

1954 m. „Pelkių Žiburėlio“ redaktoriai Dalia Sruogaitė-Bylaitienė ir Algimantas Mackus stebi renginį.

Atsakyti