Netektis. Eimuntas Nekrošius (1952 11 21–2018 11 20)

Liūdėdami dalijamės nelemta žinia: lapkričio 20 d. mirė garsus lietuvių režisierius Eimuntas Nekrošius.
Mišios – lapkričio 21 d. 11 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje.
Atsisveikinimas su velioniu – lapkričio 21 d. nuo 12 iki 20 val. „Meno forto“ salėje (Bernardinų g. 8/8).
Karstas išnešamas lapkričio 22 d. 10 val.
Eimuntas Nekrošius bus laidojamas Šiluvos miestelio kapinėse.

Knygą apie režisieriaus kūrybą „Erdvė už žodžių“ Ramunė Marcinkevičiūtė pradeda taip:

„Eimunto Nekrošiaus spektakliai nė iš tolo neprimena intelektualinių galvosūkių rinkinio. Tačiau jų sudėtingas paprastumas toks asociatyvus ir stulbinantis, kad dar sovietmečiu teatralai vakariečiai, retsykiais užklysdavę į Lietuvą, negalėjo atsistebėti masiškai lankomu, nors, pasak jų, elitui skirtu teatru.

Ko gero, tai ir bus Eimunto Nekrošiaus didysis paradoksas, mįslingas ir intriguojantis oksimoronas, nes iš tikrovės ženklų, kasdieniškų daiktų ir veiksmų čia nulipdomos vilties formos ir sudėtingi būties pavidalai. Alchemijos seansus primenantys spektakliai sykiu yra sunkiai nuneigiamas įrodymas, kad režisieriui neegzistuoja jokie menami etalonai, madingos kryptys, sektini pavyzdžiai – atskaitos taškas sau yra jis pats ir esamoji realybė esamuoju laiku.“

Marcinkevičiūtė, Ramunė. Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių. Vilnius: Scena; Kultūros barai, 2002, p. 9.

Per LRT – speciali programa E. Nekrošiui atminti

E. Nekrošius: niekada neturėjau nei lankstytis, nei prašyti, nei pataikauti

Eimuntas Nekrošius – atvirai: apie save, meilę ir kančią

Režisierius E. Nekrošius Jaunimo teatre repetuoja spektaklį „Cinkas“ pagal Nobelio literatūros laureatės S. Aleksijevič kūrinius.

Eimunto Nekrošiaus spektaklių akimirkos