Netektis. Juozapas Girdzijauskas (1935.07.10 – 2014.12.30)

Amžinybė pasikvietė dar vieną šviesią Lietuvos kultūros asmenybę. Netekome prof. Juozapo Girdzijausko – habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, nepranokto lietuvių  eilėdaros tyrinėtojo.
2009.04.03 (178) RS suvaziavimas

Apie prof. Juozapo Girdzijausko gyvenimą ir veiklą prašome skaityti dr. Sigito Narbuto straipsnį, skelbtą 2005 metais tęstiniame leidinyje „Senoji lietuvių literatūra“ (19 knyga).

J.Girdzijauskas – lituanistikos baravedys

Interviu. Prof. J. Girzdijauską kalbina Viktorija Šeina

Informacija visuomenei.

Profesoriaus Juozo Girdzijausko mintys

Juozas Girdzijauskas, Nebijokime būti savimi
Juozas Girdzijauskas, Laiškas Redaktoriui – NZ 1994 nr 2

Atsakyti