Netektis. Tomas Vaisieta (1933 09 22–2018 11 21)

Lietuvos teatrų sąjunga pranešė, kad eidamas 85 metus mirė ilgametis Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius ir skaitovas Tomas Vaisieta. Tomas Vaisieta ne tik sukūrė daug vaidmenų teatre ir kine, bet ir buvo įtaigus lietuvių klasikos skaitovas.

Tomas Vaisieta sukūrė daugiau nei 100 vaidmenų teatre, televizijoje ir kine. Ryškiausi jų – Pauga (sukilėlių vadas) B. Sruogos dramoje „Apyaušrio Dalia“ (rež. R. Juknevičius); Sergėjus – A. Arbuzovo „Tai buvo Irkutske“ (rež. J. Rudzinskas), Horacijus – V. Šekspyro „Hamlete“, Islajevas – I. Turgenevo „Mėnuo kaime“; grafas Lesteris F.Šilerio – „Marija Stiuart“, Nepažįstamasis – M. Lermontovo “Maskarade”, Skirgaila – V. Krėvės “Skirgailoje”, Švitrigaila – B. Sruogos „Milžino paunksmėje”, Jokobas – J. Sobolio “Getas”, taip pat daug daug kitų vaidmenų M. Sluckio, M. Gorkio, K. Sajos, Just. Marcinkevičiaus, J. Žemaitės, V. Krėvės,  Moljero ir kitų autorių kūrinių inscenizacijose.

Didžiausią savo kūrybinio gyvenimo dalį (apie 60 metų) T. Vaisieta atidavė aktoriaus – skaitovo darbui.

Nuo 1958 m. vidurinėse ir aukštosiose mokyklose skaitė programinius lietuvių literatūros kūrinius, pirmininkavo raiškiojo skaitymo konkursuose, koncertavo Lietuvos Valstybinės filharmonijos ir Kultūros ministerijos kvietimu įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose, su literatūrinėmis programomis aplankė lietuviškas išeivijos salas Baltarusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje, koncertavo Amerikoje, Kanadoje, Australijoje.

1964-1966 m. dėstė sceninę kalbą Vilniaus kultūros mokykloje ir Vilniaus universiteto Estetikos ir meninio lavinimo katedroje, 1969-1972 m. – Vilniaus Pedagoginiame institute, 1994-2003 m. – Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje.

T. Vaisieta režisavo radijo spektaklį pagal K. Donelaičio poemą „Metai“ LRT, kuri dar iki šiol transliuojama per Lietuvos radiją. Įskaitė daugybę lietuvių ir užsienio klasikų kūrinių Lietuvos radijuje bei Lietuvos plokštelių studijoje.

Parengė autorines literatūrines programas – solinius rečitalius: „Ai būdavo, būdavo…“ – pagal A. Baranausko „Anykščių šilelį“; „Kad vaikų vaikai atmintų“ – pagal V. Krėvės kūrinius; „Rex“ – skirtą M.K. Čiurlionio 100-osioms metinėms; „Stebuklingas žiburys“ – drauge su aktore Joana Valančiene – Jono Biliūno 100-osioms metinėms; „Jeigu mes susitiksim..“ – pagal poeto A.Drilingos kūrybą; programas patriotine tematika – „Nusilenk savo žemei“, „Visais šventais šventa“ ir kt.

Per daugiau kaip 50 kūrybinės veiklos metų T. Vaisieta dalyvavo daugiau negu 3000 koncertų.

Aktorius Tomas Vaisieta pirmasis ir vienintelis Kristijono Donelaičio kūrinių skaitymo konkurso laureatas (1963), Perlojos garbės pilietis, Lietuvai pagražinti draugijos ilgametis valdybos narys bei garbės narys, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių draugijos garbės narys. 2003 m. „Už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei“ aktorius Tomas Vaisieta apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Kavalierius kryžiumi.

Vėlionis bus pašarvotas penktadienį Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 4-6), 17.15 val. bus laikomos šv. Mišios. Karstas išnešamas šeštadienį 14 val., laidotuvės Antakalnio kapinėse (Karių kapų g. 11).

lrytoLogoFb