Netektis. Vytautas Ambrazas (1930 03 25–2018 02 23)

Amžinybėn išėjo iškilus Lietuvos filologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras profesorius Vytautas Ambrazas. Profesorius į lituanistikos istoriją įėjo kaip lietuvių kalbos gramatikos milžinas. Jis – žymus sinchroninės ir diachroninės lietuvių kalbos sintaksės autoritetas, daugelio jau klasikiniais tapusių darbų, tame tarpe ir akademinės lietuvių kalbos gramatikos, autorius.
Profesorius apibendrino dalyvių tyrimus lietuvių ir kitose baltų kalbose, šiomis temomis paskelbė darbų lietuvių ir užsienio filologiniuose leidiniuose. Pasak jo, žmonės dažnai pastebi nelietuvišką žodį, bet ne visada mato nelietuvišką konstrukciją. Todėl kalbant apie lietuvių kalbos savitumą ir jos ugdymą reikėtų nuolat priminti, kokia svarbi yra sintaksė.

prof. Vytautas Ambrazas, 2013-01-02, Antakalnio kapinės, foto Pranas Vasiliauskas

Prof. Vytautas Ambrazas, 2013-01-02, Antakalnio kapinės
(Prano Vasiliausko nuotr.)

Mokslinė veikla

Nuo 1983 m. – Milano kalbotyros draugijos narys korespondentas, nuo 1991 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys.

Skaitė paskaitas Kauno Vytauto Didžiojo universitete (1995–1996 m.), Čikagos ir Kalifornijos (1988 m.), Pizos (1990 m.), Genujos (1994 m.), Florencijos, Parmos ir Potencos (1990, 1994 m.), Stokholmo (1995 m.) universitetuose.

Pagrindinės mokslinio darbo kryptys

Lietuvių kalbos istorinė sintaksė, teorinė ir normatyvinė gramatika.

Įvertinimas

1983 m. LTSR valstybinė premija.
1999 m. Lietuvos mokslo premija.
1998 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinas.

Urna su velionio palaikais bus pašarvota Vilniuje, 1-ojoje laidojimo salėje prie Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios. Atsisveikinti bus galima sekmadienį (2018-02-25) nuo 16 val. ir pirmadienį (2018-02-26) iki 16 val. Profesoriaus habil. dr. Vytauto Ambrazo artimieji labai prašo nenešti gėlių ir vainikų, nes urna nebus vežama į kapines. Bus galimybė paaukoti simbolinę auką labdarai.

 Liūdime profesoriui Vytautui Ambrazui išėjus

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl akademiko V. Ambrazo mirties

Vytautas Landsbergis. IN MEMORIAM Vytautui Ambrazui