Netektis. Zigmas Zinkevičius (1925 02 04–2018 02 20)

Mirė akademikas, buvęs švietimo ir mokslo ministras profesorius Zigmas Zinkevičius. Tai patvirtino jo sūnus Vytautas Zinkevičius.

V. Zinkevičiaus teigimu, 93-ejų metų tėvo sveikata susilpnėjo pastarosiomis savaitėmis. Akademikas mirė ligoninėje, apsuptas šeimos.

Profesorius buvo Lietuvių kalbos draugijos, tarptautinių periodinių leidinių „Baltistika“ ir „Lituanistika“ redakcinių kolegijų narys.

Lietuvos ir užsienio spaudoje akademikas paskelbė daug straipsnių įvairiais lietuvių kalbos istorijos, dialektologijos, lietuvių kalbos tyrinėjimo istorijos klausimais, recenzavo daugybę lingvistikos veikalų. Ištyrė ir paskelbė vadinamąjį jotvingių kalbos žodynėlį „Pagonių šnektos iš Narevo“.

Už nuopelnus Lietuvai 1995 metais Z. Zinkevičius buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. VDU profesoriui 1994 metais suteikė VDU garbės daktaro regalijas.

Gedimino Vagnoriaus vyriausybėje Z. Zinkevičius užėmė švietimo ir mokslo ministro pareigas, o 1998 metais buvo valstybės konsultantu švietimo ir mokslo klausimais.

LRT

Prezidentė pareiškė užuojautą dėl akademiko Z. Zinkevičiaus mirties

Mirė kalbininkas prof. Zigmas Zinkevičius

In memoriam akademikui Zigmui Zinkevičiui

Įžymiausio Lietuvos kalbininko atminimui: Zigmas Zinkevičius

VLE apie prof. Zigmą Zinkevičių