Pagerės rėmimo ir skatinimo sąlygos užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams

Gerinamos rėmimo ir skatinimo sąlygos užsienio lituanistinių mokyklų, ypač esančių etninėse lietuvių žemėse ir lietuvių tremties vietose, mokytojams. Ko nebuvo iki šiol, numatomos galimybės šiems mokytojams skirti kompensacijas per vaikų atostogas, paskatinti mokytojus piniginėmis premijomis už darbo stažą bei lituanistinio švietimo srities laimėjimus. Taip pat numatyta įsteigti lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premiją, kurią kasmet skirs švietimo ir mokslo ministras. Visa tai numatyta Vyriausybės nutarimu pakeistame Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos apraše. Dokumento pakeitimą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija.

„Lituanistinėse mokyklose mokytojais dažnai dirba tose šalyse jau gyvenantys lietuviai, turintys pedagoginį išsilavinimą. Dėl to teikėme Vyriausybei dokumento pakeitimą, kad būtų galima remti ir skatinti ne tik išvykstančius dirbti į užsienį mokytojus, dėstytojus, bet ir tuos pedagogus, kurie jau gyvena ir dirba užsienyje. Tokiu būdu Lietuva labiau prisidės prie lietuvybės skleidimo ir išsaugojimo etninėse lietuvių žemėse ar lietuvių tremties vietose“, – sako Audronė Pitrėnienė, laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas.

Iki šiol lituanistinių mokyklų mokytojams nebuvo apmokamos atostogos, mokytojai nebuvo skatinami premijomis ar kitokiais būdais.

Šiame apraše taip pat sudaromos galimybės mokytojui ar dėstytojui, kurį į užsienio lituanistinę mokyklą ar lituanistikos centrą dirbti siunčia Lietuvos valstybė, palikti ankstesnę darbo vietą.

Pakeisto Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo tikslai: gerinti formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo užsienyje pedagoginių darbuotojų išvykimo sąlygas; sudaryti palankias sąlygas pedagoginiams darbuotojams, vykdantiems lituanistinį švietimą užsienyje; įvertinti ir pripažinti pedagoginio darbuotojo darbą lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje kaip svarbią Lietuvai veiklą, padedančią lietuviams išsaugoti kalbą, tradicijas, papročius jų gyvenamuosiuose kraštuose ir kuriančią teigiamą Lietuvos įvaizdį pasaulyje.

Remiantis įvairiais šaltiniais skaičiuojama, kad už Lietuvos ribų gyvena apie milijonas lietuvių ar lietuvių kilmės asmenų, 41 pasaulio šalyje veikia užsienio lietuvių bendruomenės. Daugiau nei 30 pasaulio šalių veikia lietuviškos formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigos, kuriose mokosi apie 8 tūkst. mokinių, dirba per 700 mokytojų. Šiuo metu pasaulyje, daugiausia Europoje, yra apie 40 lituanistikos (baltistikos) centrų, kuriuose tiriama ar dėstoma lietuvių kalba ir kultūra, juose dirba per 100 dėstytojų ir mokslininkų, įvairiose studijų pakopose (bakalauro, magistrantūros, doktorantūros studijose) lietuvių kalbą ir kultūrą studijuoja apie 600 studentų.
Logo-SMM